Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Tapaigh an deis le go gcloisfidh lucht déanta cinntí do ghuth!

Ós duine óg thú atá i do chónaí san Eoraip, is féidir leat an deis a thapú le go gcloisfidh na daoine a dhéanann na beartais agus na dlíthe a bhfuil tionchar acu ar do shaol do ghuth.

Tá seo tábhachtach lena chinntiú go riarfaidh na dlíthe agus beartais sin do chuid riachtanas i ndáiríre. Chomh maith leis sin, is féidir linn an taithí agus na smaointe maithe atá agat a úsáid chun cabhrú linn beartais níos fearr fós a chruthú agus a chur ar fáil do dhaoine i do thírse.

Sa rannóg seo tá eolas agus comhairle faoi conas do dhearcadh a chur in iúl is cuma cén t-ábhar atá ann, bíodh fadhbanna thar a bheith áitiúil i gceist nó fadhbanna a bhfuiltear i mbun díospóireachta agus plé orthu ar fud na hEorpa. Mar sin tapaigh do dheis agus déan difear!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)