Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί από τους υπεύθυνους!

Ως νέος που ζεις στην Ευρώπη, μπορείς να κάνεις τη φωνή σου να ακουστεί από εκείνους που καταρτίζουν τις πολιτικές και τους νόμους που επηρεάζουν τη ζωή σου.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε αυτοί οι νόμοι και αυτές οι πολιτικές να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σου. Επιπλέον, οι εμπειρίες σου και οι καλές σου ιδέες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ακόμη καλύτερων πολιτικών για τους συμπατριώτες σου.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες και συμβουλές για το πώς μπορούν να εισακουστούν οι απόψεις σου, όποιο και αν είναι το ζήτημα, είτε έχει πολύ τοπικό χαρακτήρα είτε αποτελεί μέρος ευρύτερων συζητήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνα - βάλε και συ ένα λιθαράκι!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)