Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Нека вземащите решения чуят мнението ви!

Като млад човек, който живее в Европа, можете да изразите мнението си пред хората, създаващи политики и закони, които засягат живота ви.

Важно е да се гарантира, че тези закони и политики действително отговарят на вашите потребности. Освен това опитът и добрите ви идеи могат да помогнат за създаване на още по-добри политики, достъпни за хората във вашата страна.

В този раздел се предоставят информация и съвети как да направите така, че мнението ви да бъде чуто — независимо от това по какъв въпрос и дали засяга тесни местни интереси или е част от общоевропейски дебати и дискусии. Така че действайте — дайте своя принос за постигането на промяна!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)