Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Povej svoje mnenje odločevalcem v EU

Strukturirani dialog z mladimi je formalni postopek, ki mladim omogoča, da državam članicam Evropske unije povedo svoja stališča in predloge o najrazličnejših vprašanjih.

Ta razdelek pojasni, kako strukturirani dialog poteka, katera vprašanja so že bila zajeta s posvetovanji, kako sodelovati v trenutnem krogu strukturiranega dialoga.

Pridruži se več tisoč mladim iz vse Evropske unije – naj se sliši vaš glas!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)