Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πες τις απόψεις σου στους κυριότερους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ!

Ο «δομημένος διάλογος με τους νέους» είναι η επίσημη διαδικασία μέσω της οποίας τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούν τις απόψεις και τις ιδέες των νέων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς λειτουργεί η διαδικασία του δομημένου διαλόγου, τις διαβουλεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και πώς μπορεί ένας νέος να συμμετάσχει στον σημερινό κύκλο του δομημένου διαλόγου.

Ένωσε και εσύ τη φωνή σου με δεκάδες χιλιάδες άλλους νέους απ’ όλη την ΕΕ και κάντη ν’ ακουστεί!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)