Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Споделете мнението си с вземащите решения на най-високо равнище в ЕС!

Структурираният диалог с младите хора е формален процес, в рамките на който държавите от Европейския съюз се запознават с мненията и идеите на младите хора по широк кръг разнообразни теми.

В този раздел се обяснява как функционира структурираният диалог, какви консултации вече са проведени и как да се включите в настоящия цикъл на структурирания диалог.

Присъединете се към десетки хиляди млади хора в целия ЕС, така че мненията ви да бъдат чути!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)