Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκά Βραβεία #BeInclusive

Tα βραβεία αποσκοπούν στην αναγνώριση των οργανισμών που χρησιμοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού, για να αυξήσουν τα περιθώρια κοινωνικής ένταξης για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Τα Ευρωπαϊκά #BeInclusive Βραβεία είναι ανοικτά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς, εμπορικούς ή μη κερδοσκοπικής φύσης οργανισμούς σε χώρες και χώρες-εταίρους που υλοποιούν δράσεις του Erasmus+ και έχουν υλοποιήσει επιτυχώς σχέδια δράσης / προγράμματα με αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη.

 

Οι οργανισμοί θα πρέπει να καταθέσουν τα σχέδια δράσης / προγράμματά τους, συμπεριλαμβάνοντας κείμενο, videos, εικόνες ή άλλο υλικό προσδιορίζοντας το έτος και την χώρα στην οποία παράχθηκε η δουλειά.

 

Τρεις νικητές-τριες θα ανακοινωθούν στην ειδική τελετή των βραβείων στις 28 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες του Βελγίου, όπου τα προγράμματα θα παρουσιαστούν σε ένα κοινό ειδικών στην κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.

 

Οι τρεις νικητήριες συμμετοχές θα λάβουν από € 10,000 και έξι προεπιλεγμένα προγράμματα θα λάβουν από € 2,500 έκαστο.

 

Καταληκτική ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δημοσιεύθηκε: Πε, 09/08/2018 - 14:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!