Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Δυνατότητες άσκησης μαθητείας / πρακτικής στην Διοίκηση και τη Μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει χρονικά διαστήματα άσκησης μαθητείας/πρακτικής!

 

Οι ασκήσεις μαθητείας διαρκούν 5 μήνες και διαρκούν από την 1η Μαρτίου έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Είναι ανοικτές σε απόφοιτους-ες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι-ες έχουν:

  • Πτυχίο τριετούς τουλάχιστον φοίτησης σπουδών,
  • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας C1,
  • Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μηνιαία χρηματοδότηση της τάξεως των EUR 1,159.40 και αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησής τους.

 

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2018

 

Μάθε περισσότερα εδώ: https://ec.europa.eu/stages/home_en

 

Δημοσιεύθηκε: Πε, 09/08/2018 - 13:43


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!