Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA)

Έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε διεθνή εμπειρία σε ένα Ευρωπαϊκό οργανισμό καθώς και να κατανοήσετε και να γνωρίσετε το ρόλο και τη δουλειά της EFSA.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προσφέρει περιόδους κατάρτισης, που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία στους τομείς της επιστήμης, της επικοινωνίας ή της διαχείρισης.

 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και των χωρών που επωφελούνται από την προ ενταξιακή στρατηγική, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή ισοδύναμό του μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατώτερο επίπεδο: Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

 

- Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προσφέρονται για τουλάχιστον πέντε έως και δώδεκα μήνες. 

 

- Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επιχορήγηση ύψους € 1.115 ανά μήνα. 

 

- Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Απόφαση του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τα προγράμματα επισκέψεων μελέτης.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  31 Ιουλίου 2016, μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 28/06/2016 - 11:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!