Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Προωθώντας την ένταξη προσφύγων και μεταναστών/τριών μαθητών/τριών στα σχολεία

Θα θέλατε να συμβάλετε στην προσπάθεια για οικοδόμηση περισσότερων σχολείων χωρίς αποκλεισμούς, στην κοινότητα, την περιοχή και τη χώρα σας; Τότε, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο επιχορηγημένο πρόγραμμα του OBESSU «Προωθώντας την Ένταξη» και να ενθαρρύνετε την ένταξη των νέων μεταναστών/τριών και προσφύγων στη σχολική κοινότητα.

seeds_for_integration.png

https://europa.eu/youth/sites/default/files/seeds_for_integration_2.png
Ανάλογα με το πλάνο δράσης σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση κάτω από δύο διαφορετικούς πυλώνες:

seeds_for_integration.png

https://europa.eu/youth/sites/default/files/seeds_for_integration_3.png

Πυλώνας 1: Αφορά μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Εάν στην περιοχή ή την χώρα σας υπάρχουν πρόσφυγες ή μετανάστες/τριες μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και έχετε μια δημιουργική ιδέα για το πώς να ενθαρρύνετε την ένταξη αυτών των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον, τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση κάτω από τον Πυλώνα 1 και να λάβετε επιχορήγηση (έως 1000 ή 4000 ευρώ) για να μπορέσετε να υλοποιήσετε την ιδέα σας.

Η προθεσμία είναι σε συνεχή βάση, που σημαίνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι συνέχεια ανοικτή.

Πυλώνας 2: Αφορά μέλη του OBESSU, υποψήφια μέλη ή συνεργάτες που θεωρούν ότι το Έργο «Προωθώντας την Ένταξη» είναι ένα σημαντικό έργο και θέλουν να συμβάλουν στην προώθηση και την υλοποίησή του.

Με τον Πυλώνα 2 μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση μέχρι 7.500€ για να προωθήσετε το Έργο, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και σε μαθητές/τριες που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η υποχρέωσή σας θα είναι να ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/τριες αυτών των περιοχών για να υποβάλλουν αίτηση κάτω από τον Πυλώνα 1 και να τους παρέχετε υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Πυλώνα 2 είναι στις 26 Μαρτίου 2018, 23:59 CET.

Για όλες τις λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://seedsforintegration.org

seeds_for_integration.png

https://europa.eu/youth/sites/default/files/seeds_for_integration_0.png

 

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 30/03/2018 - 14:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!