Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

What might the European Union of the future look like?

It's time to get the young voices of Europe heard! What do you want from Europe? What would you like to change? The New Narrative for Europe is a chance to talk about your vision for Europe.

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 19/07/2016 - 12:34


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!