Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Join the World Forum for Democracy 2016, Strasbourg, France

Are you a youth representative between 16 and 30 years? Take part in the 2016 edition of the World Forum for Democracy (WFD) by applying until 25 July 2016, midnight CET.

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 19/07/2016 - 12:32


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!