Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρόγραμμα Υποτροφίας Νέου/ας Ερευνητή/τριας UNESCO/Ιαπωνίας

Ενδιαφέρεσαι για μεταπτυχιακή έρευνα στα επιστημονικά πεδία του περιβάλλοντος, του διαπολιτισμικού διαλόγου, των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ή της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων;

Αν έχεις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές MA / MSc (ή ισάξιες) σπουδές σου και θέλεις να συνεχίσεις την ερευνητική εργασία σου στο εξωτερικό στα προαναφερθέντα πεδία, τότε αυτή η υποτροφία είναι για εσένα!

Η έρευνα πρέπει να υλοποιηθεί μεταξύ κατ΄ ελάχιστο των 3 και κατά μέγιστο των 9 μηνών και οποτεδήποτε μεταξύ του Ιουνίου του 2019 έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2021.

Ειδική προσοχή για την απονομή των 10 υποτροφιών θα δοθεί σε αυτούς που θέλουν να υλοποιήσουν την έρευνά τους στην Ιαπωνία, σε γυναίκες, υποψήφιες από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις αφρικανικές χώρες και τη λίστα των λιγότερο αναπτυγμένων νησιών.

Αν θέλεις υποστήριξη για την καινοτόμα μεταπτυχιακή σου έρευνα, κάνε αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2018 εδώ!

Δημοσιεύθηκε: Πε, 18/10/2018 - 10:44


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!