Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό

Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού ως ξένης, σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Πρόγραμμα "Οδυσσέας"

Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής  μεταναστών οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη  πολιτική σχετικά με την εκπαίδευση  αλλοδαπών ή παλιννοστούντων. Είναι σημαντική λοιπόν, η ύπαρξη ενός βασικού πλαισίου διαπολιτισμικής μάθησης από αρμόδιους φορείς, τόσο στα πλαίσια της τυπικής αλλά, ιδιαίτερα της άτυπης μάθησης.

 

Τί είναι Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Αφορά την «Εκπαίδευση των μεταναστών  και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Ποιος είναι ο στόχος του;

Μέσω αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και  διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την  κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους στην ελληνική κοινωνία.

 

Ποια μαθήματα περιλαμβάνει;

Συμπεριλαμβάνοντας μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού – που γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν- οργανώνεται σε δύο επίπεδα προκειμένου να φέρει τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα

 

Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους υπηκόους τρίτων χωρών το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

 

 

Επικοινωνία: 2131311592, 2131311580 E - mail: odysseas @ ein.gr

Δημοσιεύθηκε: Δευ, 20/05/2013 - 12:55


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!