Skip to main content
© Guus Baggermans - Unsplash © Guus Baggermans - Unsplash

Köp grönt! Dina val som konsument räknas

Senaste uppdatering Tisdag, 07/09/2021

Vi behöver jordens naturtillgångar för att leva och må bra, men om vi fortsätter att använda upp dem i samma takt kanske de tar slut fortare än vi anar. Det är dags att ställa om!

Vår överdrivna konsumtion slukar jordens resurser och äventyrar framtida generationers välfärd. Om vi fortsätter i samma takt till 2050 kommer vi att behöva en planet till för att försörja oss!

Många bäckar små... 

Vi kan vända utvecklingen genom att förändra vår livsstil och ställa om till miljövänligare vanor. Vi måste börja fråga oss var produkterna kommer ifrån och hur de tillverkats. Vi måste undvika slöseri, göra hållbara val, läsa innehållsförteckningar mer noggrant, återanvända, återvinna och tänka mer på naturen. 

Här är några tips på hur du kan bli en miljövänligare konsument: 

1. Släng mindre och återvinn mer

Att leva avfallsfritt har blivit en trend över hela världen. Det handlar om att inte köpa alls eller köpa mindre, återanvända, återvinna och kompostera, i den ordningen. På engelska talar man om 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Rot.
Varje gång något hamnar i soporna bidrar det till miljöbelastningen på vår planet. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte produceras! 

Små åtgärder som att sätta upp en lapp med ”Ingen reklam” på brevlådan, använda laddningsbara batterier, välja refillförpackningar eller alltid ha med en egen påse eller tom vattenflaska kan bidra till att minska avfallet (kom ihåg att du kan dricka kranvattnet i hela Europa!). 

Vi slänger också alldeles för mycket mat, så köp bara hem och laga till det du verkligen äter (se tipsen om matlagning och handling). Köp mindre förpackad hämtmat eftersom det bidrar till en massa sopor (se videoklippet) och undvik produkter med onödiga förpackningar, särskilt av plast.

Och förstås: återvinn, återvinn och återvinn! EU har en avfallsstrategi som bland annat innebär att länderna är skyldiga att återvinna avfall. Men vi måste alla bidra! 

Du kan också bli ”sopambassadör” i din familj, på universitet eller i din idrottsklubb och berätta om hur viktigt det är att sopsortera och minska avfallet. Du kan till exempel anordna egna aktiviteter under den europeiska veckan för avfallsminskning

2. Vårda dina prylar!

Känner du till reparationskaféer? Här kan du få hjälp av elektriker, mekaniker, snickare, cykelreparatörer och it-specialister att laga cykeln eller trasiga elprylar, kläder och möbler. 

Tanken är att minska avfallet, lära folk att leva mer hållbart, främja social sammanhållning och sprida kunskap. Finns det något reparationskafé där du bor?

Om du behöver en borr för att sätta upp en hylla kan du låna eller hyra i stället för att köpa en ny, som du kanske bara använder någon gång om året. Det blir billigare och är mer miljövänligt!

Du kan också sälja eller byta kläder och produkter som du inte längre använder. Kanske på en bytesmarknad, bakluckeloppis, loppmarknad eller på nätet. Annars kan du skänka dem eller lämna till återvinning. 

3. Köp närodlat

Lokala organisationer som Reko är system för direkthandel mellan producenter och konsumenter där man t.ex. kan prenumerera på produkter från en viss gård eller grupp av gårdar.  

Det är en alternativ socioekonomisk modell för jordbruk och livsmedelshandel där producenter och konsumenter delar på riskerna med jordbruket. Maten säljs i princip utan mellanhänder, systemet gynnar lokala odlare och du får dina produkter utan förpackning. 

4. Håll utkik efter miljömärken

Miljövänliga produkter, tjänster och företag har en viss märkning. 

Inom EU får produkter och tjänster med låg miljöpåverkan använda EU:s miljömärke. Håll utkik efter logotypen i affären, på produkter, semesteranläggningar, campingplatser och hotell. Det finns också en katalog på nätet. Länderna kan också ha egna märkningar, som Svanen i de nordiska länderna, ”NF Environment” i Frankrike och ”Blue Angel” i Tyskland.

5. Köp etiska produkter

Det är viktigt att även vara etiskt medveten. Hur påverkar din konsumtion andra människor? Bidrar du till barnarbete eller andra former av människohandel i avlägsna länder? 

På senare år har det varit många skandaler som rör mänskliga rättigheter, särskilt inom modeindustrin. I så kallade sweatshops, eller svettfabriker, arbetar de anställda alla dagar i veckan utan semester för väldigt låga löner. De får inte heller bilda fackföreningar. Du kan utöva påtryckningar på dessa branscher genom att sluta handla deras varor, skriva på upprop, stödja etisk och rättvis handel och kommentera på sociala medier. 

Köp gärna produkter från företag som är specialiserade på rättvisemärkta och etiska produkter, och håll utkik efter varor märkta med Fairtrade, Forest Stewardship Council, Fair Trade Certified eller Rainforest Alliance Certified.