Skip to main content
© Guus Baggermans - Unsplash © Guus Baggermans - Unsplash

Køb grønt: dine valg som forbruger tæller

Seneste opdateret den Tirsdag, 07/09/2021

Vores velfærd afhænger af jordens naturressourcer, men hvis vi fortsætter med at bruge dem som hidtil, løber vi måske hurtigere tør, end vi tror. Det er tid til forandring!

Vores overdrevne forbrug dræner jordens ressourcer og er en trussel mod de kommende generationers velfærd. Hvis vi fortsætter som nu, vil vi i 2050 have brug for en hel ekstra planets ressourcer for at dække vores behov!

Mange små tiltag kan gøre en stor forskel! 

Vi kan ændre situationen ved at ændre vores livsstil og indføre grønne forbrugervaner. Det handler om at spørge os selv om, hvor produkterne kommer fra, og hvordan de blev fremstillet, undgå spild, træffe bæredygtige valg, læse etiketterne mere omhyggeligt, genbruge og genanvende og give plads til naturen. 

Her er nogle enkle anbefalinger til, hvordan du bliver en mere grøn forbruger. 

1. Begræns dit affald, og genbrug

Nul affald eller et liv uden affald er en global trend. Det primære motto for denne livsstil er 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, and Rot (på dansk afvis, reducer, genbrug, genanvend og råd), som bør følges i denne rækkefølge.
Hver gang noget ryger i skraldespanden, udsætter det miljøet og vores planet for et endnu større pres. Husk, at det bedste affald er det, der ikke produceres! 

Små tiltag som f.eks. at sætte en "Reklamer, nej tak"-mærkat på din postkasse, bruge genopladelige batterier, vælge genopfyldelige produkter eller have en indkøbspose og en genopfyldelig flaske på dig er med til at reducere mængden af affald (husk, at vandet i vandhanen kan drikkes i hele Europa!). 

Der kommer også en masse affald fra vores køleskabe, så et tip er f.eks. kun at købe og lave det, du rent faktisk spiser (se vores tips til madlavning og indkøb). Begræns mængden af emballeret take-away, da det giver en masse affald (se denne video), og undgå produkter med unødvendig emballage, især af plastic.

Og så gælder det selvfølgelig om at genbruge, genbruge og genbruge. EU er ved at gennemføre en omfattende affaldsstrategi, der også omfatter forpligtelser for medlemsstaterne i forbindelse med genbrug af affald. Naturligvis afhænger dens gennemførelse af os alle! 

Endelig kan du blive ambassadør i din familie, på dit universitet eller i din sportsklub ved at øge bevidstheden om betydningen af affaldshåndtering. Du kan f.eks. bidrage ved at arrangere tiltag i forbindelse med den europæiske uge for affaldsreduktion

2. Smide ud? Aldrig i livet!

Har du hørt om reparationscaféer? Eksperter som f.eks. elektrikere, mekanikere, tømrere, cykelmekanikere og IT-specialister stiller frivilligt deres viden og knowhow til rådighed for at reparere en brødrister, der ikke virker, en hullet kjole eller et ødelagt møbel. 

Idéen er at reducere vores affaldsmængde og oplyse borgerne om en bæredygtig livsstil, men også at fremme social samhørighed og videregive viden ... Er der en reparationscafé i nærheden af dig?

Hvis du har brug for værktøj til at bygge dit nye møbel, kan du overveje at låne eller leje det i stedet for at købe nyt, som du alligevel kun bruger et par gange om året. Det er både billigere og mere miljøvenligt!

Endelig kan du sælge/købe og bytte tøj og produkter, som du ikke har tænkt dig at bruge mere. Det kan du gøre på en byttebørs, et loppemarked eller særlige onlineplatforme. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, bør du selvfølgelig overveje at genbruge det eller give det væk! 

3. Støt fællesskabsbaseret landbrug

Fællesskabsstøttet landbrug er et system, der i højere grad forbinder producenter og forbrugere i fødevaresystemet ved at give forbrugerne mulighed for at abonnere på høsten fra en bestemt gård eller gruppe af gårde. 

Det er en alternativ socioøkonomisk model for landbrug og fødevaredistribution, der giver producenter og forbrugere mulighed for at dele de risici, der er forbundet med landbrug. Det reducerer behovet for mellemmænd markant, støtter lokale landbrugere og giver dig produkter uden emballage. 

4. Se efter miljømærker

Miljøvenlige produkter, tjenester og virksomheder forsynes med et mærke. 

I EU tildeles EU-miljømærket til produkter og tjenester, der har en lav miljøpåvirkning. Se efter logoet på butikker, produkter, feriesteder, campingpladser og hoteller (der findes et onlinekatalog). Der findes også nationale mærker, f.eks. Svanemærket i de nordiske lande, "NF Environment" i Frankrig og "Blauer Engel" i Tyskland.

5. Gå efter etiske produkter

Det er også vigtigt at være etisk bevidst: Hvilken indflydelse har dit forbrug på andre mennesker? Er du med til at støtte børnearbejde eller andre former for menneskehandel i et fjernt land? 

I de senere år, navnlig i modeindustrien, har skandaler om krænkelser af menneskerettighederne skabt stort postyr. I de såkaldte "sweatshops" arbejder folk syv dage om ugen uden ferie til en urimelig løn, og de forhindres i at danne fagforeninger. Du kan lægge pres på disse brancher ved at beslutte, hvor du bruger dine penge, ved at deltage i underskriftindsamlinger, støtte bevægelser for etisk handel og give din mening til kende på de sociale medier. 

Når du køber varer, bør du overveje at vælge dem, der kommer fra virksomheder, der er specialiseret i fairtrade og etiske produkter, og se efter certificeringer som Fairtrade, Forest Stewardship Council, Fair Trade Certified og Rainforest Alliance Certified.