Skip to main content
© Guus Baggermans - Unsplash © Guus Baggermans - Unsplash

Nakupujme ekologicky: význam má změna spotřebitelského chování každého z nás!

poslední aktualizace úterý, 07/09/2021

Naše existence a dobré životní podmínky závisí na přírodních zdrojích, které nám naše planeta nabízí. Pokud jich ale budeme využívat jako doposud, dojdou nám rychleji, než si myslíme. Je čas to změnit!

Nadměrnou konzumací lidstvo plundruje zdroje naší planety a ohrožuje životní podmínky budoucích generací. Pokud se něco nezmění, budeme do roku 2050 spotřebovávat tolik zdrojů, kolik by nám byla schopna dodat pouze další planeta.

I malými změnami lze dokázat zázraky 

Chceme-li tuto situaci změnit, musíme upravit náš životní styl a osvojit si ekologičtější spotřebitelské návyky. Jde o to položit si otázku, odkud pocházejí produkty, které spotřebovávám, a jak byly vyrobeny. Dále jde o to omezit plýtvání zdroji, rozhodovat se udržitelně, číst si pozorněji etikety na výrobcích, používat věci vícekrát, recyklovat a vytvářet prostor pro přírodu. 

Zde uvádíme několik jednoduchých tipů, jak se stát ekologičtějším spotřebitelem. 

1. Omezte objem vyprodukovaného odpadu a recyklujte

„Zero waste“ neboli nulový odpad, tedy snaha o život bez odpadu je celosvětovým trendem. Hlavním mottem tohoto životního stylu je tzv. 5R: Refuse (odmítnout), Reduce (omezit), Reuse (použít vícekrát), Recycle (recyklovat), Rot (kompostovat). Důležité je rovněž dodržet pořadí těchto kroků.
Pokaždé, když něco skončí v koši, vzniká další problém pro životní prostředí. Pamatujte si: nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne! 

Snížit množství vyprodukovaného odpadu můžeme jednoduchými kroky: vylepte si na poštovní schránku nápis „Nevhazovat reklamní letáky“, používejte dobíjecí baterie, kupujte ekologické výrobky s náhradní náplní, choďte nakupovat s vlastní taškou, noste si vlastní láhev s vodou (navíc voda z kohoutku je ve všech zemích EU pitná, takže si láhev snadno doplníte). 

Mnoho odpadu vzniká u nás doma, konkrétně v kuchyni. Jak udělat, abychom kupovali jen to, co stihneme uvařit a spotřebovat. Zde uvádíme několik tipů (vaření a nakupování). Omezte nákup baleného donáškového jídla. Vzniká tak příliš mnoho odhadu (viz toto video). A vyhýbejte se produktům s nadbytečným balením, zvláště pokud je z plastu.

A samozřejmě recyklujte, recyklujte, recyklujte! Evropská unie prosazuje komplexní strategii pro nakládání s odpady, která rovněž zahrnuje povinnost členských států odpad recyklovat. Jestli bude tato strategie realizována úspěšně, záleží na nás všech. 

Tyto tipy můžete sdílet nejen s vaší rodinou, kamarády. Zvyšovat povědomí o významu vhodného nakládání s odpady můžete například i na vaší škole, univerzitě či sportovním klubu. Můžete třeba uspořádat informační akci během Evropského týdne snižování množství odpadu

2. Vyhodit? Ani náhodou!

Znáte koncept „repair café“ neboli „opraKaváren“? Jde o kavárnu, kde jsou jednou za čas veřejnosti k dispozici opraváři elektrických spotřebičů, kol, počítačů, mechanici, švadleny, truhláři a další řemeslníci či lidi s určitým know-how a pokusí se vám opravit rozbitý kus nábytku, zašít rozpárané šaty nebo spravit nefunkční varnou konvici. 

Cílem je věci nevyhazovat, ale opravovat, a snížit tak množství odpadu. Tyto akce slouží také ke zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelném způsobu života, podporují sdílení dovedností a v konečném důsledku i sociální soudržnost. Zkuste si zjistit, jestli se nepořádá repair café i u vás.

Chcete si upravit kus nábytku, ale nemáte příslušné nástroje? Než si je poběžíte koupit, zkuste si je vypůjčit o známého, souseda či v půjčovné nářadí. Určitě vás to vyjde levněji, zvláště pokud je potřebujete jednou nebo dvakrát za rok, a každopádně půjde o ekologičtější řešení.

Také můžete prodat či vyměnit oblečení a další věci, které už nenosíte nebo nepotřebujete. Za tímto účelem se pořádá spousta akcí, jako jsou vyměňovací večírky, bleší trhy, tzv. garážové prodeje a dnes již existuje i řada online platforem se zbožím z druhé ruky. Pokud se vám věci nepodaří prodat, můžete je vždy darovat, například na charitu. 

3. Podporujte místní zemědělce

Komunitní zemědělství je systém, který úzce propojuje výrobce a spotřebitele - mají například možnost si předplatit sklizeň určitého hospodářství nebo skupiny zemědělských farem. 

Jde o alternativní socioekonomický model zemědělství a distribuce potravin, který producentům umožňuje sdílet rizika spojená s zemědělskou činností se spotřebiteli. Zároveň se velmi zásadně omezuje počet zprostředkovatelů, podporují se místní zemědělci a spotřebitelé získají čerstvé produkty bez zbytečných obalů. 

4. Sledujte ekoznačky

Výrobky, služby i podniky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, se pyšní příslušnou ekoznačkou.  

V rámci Evropské unie mohou výrobky a služby s nízkým environmentálním dopadem získat ekoznačku EU. Zkuste toto logo vysledovat v obchodech, na produktech, v hotelích, kempech (i třeba v online katalogu). Kromě toho mají některé země své vlastní označení ekologických produktů: v severských zemích jde o labuť („Nordic Swan“), Francii má značku „NF Environment“ a v Německu se můžete setkat se značkou modrého anděla.

5. Kupujte etické produkty

Dále je důležité vybírat si produkty, které byly vyrobeny etickým způsobem. Podílely se na výrobě produktu děti? Pochází z druhého konce světa, kde ho vyrobili lidé pracující v nelidských podmínkách? To znamená, že si je třeba položit otázku, jaký dopad má vaše spotřeba na ostatní? 

V posledních letech jsme se mohli setkat s několika skandály, které poukazovaly na porušování lidských práv, především v módním průmyslu. Hovořilo se o dílnách (tzv. sweatshops), kde se používaly téměř otrokářské praktiky: pracovní doba sedm dní v týdnu bez nároku na volno či dovolenou, velmi nízké mzdy, nemožnost zřídit odbory na ochranu pracovníků. Tyto podniky budou nuceny něco změnit, když se přestanou kupovat jejich výrobky. Můžete je tedy sabotovat, nebo podepsat proti těmto praktikám petici, podpořit hnutí na boj proti neetickému obchodování nebo se k této problematice vyjádřit na sociálních sítích. 

Když se rozhodnete něco koupit, zvolte raději společnost, která dodržuje zásady spravedlivého obchodu a má etické výrobky. Často jsou označeny etiketami, jako je Fairtrade, Forest Stewardship Council, Fair Trade Certified nebo Rainforest Alliance Certified.