Skip to main content
© Guus Baggermans - Unsplash © Guus Baggermans - Unsplash

Купувайте екологосъобразно: направете така, че вашият избор на потребител да има значение!

Последна актуализация вторник, 07/09/2021

Нашето благосъстояние зависи от природните ресурси на Земята, но ако продължаваме да ги използваме както досега, те могат да се изчерпят по-бързо, отколкото очакваме. Време е за промяна!

Нашето прекомерно потребление изчерпва ресурсите на Земята и застрашава благополучието на идните поколения. Ако продължим така, през 2050 г. ще са ни нужни ресурси колкото на цяла друга планета, за да се задоволи нашето търсене!

Няколко малки действия могат много да променят положението! 

Можем да променим положението, като променим начина си на живот и възприемем екологосъобразни навици на потребление. Става въпрос за това да си задаваме повече въпроси откъде идват продуктите и как са произведени, да избягваме разхищението, да правим устойчив избор, да четем етикетите по-внимателно, да използваме повторно и да рециклираме и да оставим на природата мястото, което ѝ се полага. 

Ето някои прости препоръки, за да бъде поведението ви на потребител по-екологосъобразно. 

1. Ограничете отпадъците и рециклирайте

Нулеви отпадъци или живот без отпадъци е тенденция в световен мащаб. Основният девиз на този начин на живот е 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, and Rot — отказване, намаляване, повторно използване, рециклиране, гниене), който трябва да бъде следван точно в този ред.
Всеки път, когато нещо се изхвърля на боклука, това допринася за натиск върху околната среда на нашата планета. Не забравяйте, че най-добрият отпадък е този, който не се произвежда! 

Малки действия, като поставянето на стикер „Не желая реклами“ на вашата пощенска кутия, използването на презареждащи се батерии, изборът на екологично презареждащи се продукти или носенето на пазарска торбичка и бутилка за многократна употреба допринасят за намаляване на отпадъците (помнете, че чешмяната вода в цяла Европа е годна за пиене). 

Много отпадъци идват от хладилника, като някои от съветите са да купувате и готвите толкова, колкото наистина ще консумирате (вижте съветите за готвене и пазаруване). Ограничете вземането на опакована храна за дома, тъй като в този случай има много отпадъци (вижте този видеоклип) и избягвайте продуктите с излишни опаковки, особено пластмасови.

И разбира се — рециклирайте, рециклирайте, рециклирайте. ЕС прилага всеобхватна стратегия за отпадъците, която включва и задължения за държавите членки да рециклират отпадъците. Разбира се, нейното прилагане зависи от всички нас! 

Накрая, можете да станете посланик във вашето семейство, университет или спортен клуб като повишавате осведомеността относно значението на управлението на отпадъците. Например можете да дадете своя принос, като организирате действия по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

2. Изхвърляне на боклука — дума да не става!

Знаете ли за инициативата Repair Cafés (кафенета за ремонти)? Различни специалисти като електротехници, механици, дърводелци, специалисти по ремонт на велосипеди и ИТ специалисти предоставят на ваше разположение своите знания и ноу-хау, за да поправите тостер, който не работи, повредена дреха или счупена мебел. 

Идеята е да се намалят нашите отпадъци, да се образоват гражданите относно устойчивия начин на живот, но и да се насърчи социалното сближаване, да се предава ноу-хау... Има ли такова кафене близо до вас?

Ако се нуждаете от инструменти, за да си направите нови мебели, помислете дали не е по-добре да ги вземете назаем или да ги наемете, вместо да купувате нови, които ще използвате 1 или 2 пъти в годината. Такова решение ще бъде по-евтино и по-екологосъобразно!

Накрая, можете да продавате/купувате и разменяте дрехите и продуктите, които вече не желаете да носите или използвате. Това може да стане на разменна борса, на разпродажба, на битпазар или на специализирани онлайн платформи. Разбира се, ако това не стане, помислете за рециклиране или даряване! 

3. Подпомагайте селското стопанство в общността

Подкрепяното от общността селско стопанство е система, която по-тясно свързва производителя и потребителите в рамките на продоволствената система, като позволява на потребителя да се абонира за получаване на част от реколтата на определено стопанство или група земеделски стопанства. 

Това е алтернативен социално-икономически модел на земеделие и разпределяне на храни, който дава възможност на производителите и потребителите да споделят рисковете на селското стопанство. Така до голяма степен се ограничават посредниците, подкрепят се местните земеделски стопани, а продуктите се получават без опаковка. 

4. Избирайте екологосъобразни продукти

Съществува знак за екологосъобразните продукти, услуги и дружества. 

В Европейския съюз екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти и услуги, които имат слабо въздействие върху околната среда. Потърсете логото на магазини, продукти, курорти, къмпинги и хотелски резервации (достъпен е онлайн каталог). Съществуват и национални маркировки, като Nordic Swan в скандинавските страни, NF Environment във Франция и Blue Angel в Германия.

5. Избирайте „етични“ продукти

Важно е да вземате предвид и етичните аспекти: какво е въздействието на вашето потребление върху други хора? Поддържате ли детския труд или друга форма на трафик на хора в някоя отдалечена държава? 

През последните години, особено в модната индустрия, имаше шумни скандали, свързани с нарушения на правата на човека. В т. нар. „фабрики за експлоатация на труда“ работниците работят седем дни в седмицата, без отпуск, без достойно възнаграждение и без право да създават профсъюзи. Можете да окажете натиск върху тези индустрии, като решавате къде да похарчите парите си, подписвате петиции, подпомагате движения за етична търговия и изразявате мнението си в социалните медии. 

Когато купувате продукти, помислете дали да не изберете произведени в предприятия, специализирани в справедливата търговия и „етични“ продукти, и търсете етикетите за сертифициране на Fairtrade, Forest Stewardship Council, Fair Trade Certified или Rainforest Alliance Certified.