Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)