Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)