Европски младински портал
Информации и можности за млади луѓе низ Европа.

seeds_for_integration.png

https://europa.eu/youth/sites/default/files/seeds_for_integration_0.png