Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

The Entrepreneurial School - Launch of Virtual Guide to Entrepreneurial Learning, March 6-7, Brussel