Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Miksi kannattaa vähentää juomista?

 © fotolia.com - Kwest
© fotolia.com - Kwest
Tiesitkö, että Euroopassa juodaan eniten alkoholia asukasta kohden koko maailmassa? Suomalaisten alkoholinkulutus on eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella. Tutustu tosiasioihin, niin näet, miksi kannattaa vähentää juomista.

Alkoholi on Euroopassa toiseksi suurin terveysongelmien aiheuttaja, ja suhteettoman suuri osuus tästä riskistä kohdistuu nuoriin. Euroopassa kuolee vuosittain yli 55 000 nuorta (15–29-vuotiaiden ikäryhmä) alkoholista johtuviin syihin. Suomessa nuorten miesten alkoholikuolemien osuus kaikista kuolemista on yli 40 %.  Nuoren elimistö on huomattavasti hauraampi päihteiden haittavaikutuksille kuin aikuisen elimistö.

 

Alkoholin terveyshaitat nuorilla

 

Tutkimusten mukaan liiallinen alkoholinkäyttö vaikuttaa nuorten yhä kehittyviin aivoihin ja aiheuttaa muun muassa oppimisvaikeuksia sekä heikentynyttä kykyä tehdä päätöksiä aikuisiällä. Varhain aloitettu alkoholinkäyttö voi johtaa alkoholin ongelmakäyttöön sekä riippuvuusongelmiin aikuisuudessa.

 

 • Esimerkiksi tytöillä kuukautiset saattavat jäädä pois tai muuttua epäsäännölliseksi. Pojilla veren mieshormonipitoisuus pienenee ja naishormonipitoisuus suurenee.
 • Mikäli aivot oppivat jo nuorena, että mielihyvä saadaan alkoholista, aivojen mielihyväkeskuksen kehitys häiriintyy ja mielihyvän saaminen tavallisista asioista vähenee.
 • Riippuvuus alkoholiin syntyy nuorelle moninkertaisesti nopeammin ja helpommin kuin aikuiselle, koska nuoren elimistö ja aivot ovat vasta kehittymässä.
 • Nuoruusiän päihdemuistikokemukset säilyvät läpi elämän ja edesauttavat alkoholiriippuvuuden syntymistä vielä aikuisenakin.
 • Säännöllinen alkoholinkäyttö aiheuttaa aivoissa toimintahäiriöitä, jotka ilmenevät muistihäiriöinä, ärtyneisyytenä ja keskittymiskyvyttömyytenä. Nämä heikentävät oppimistuloksia.
 • Jos huomaa voivansa juoda alkoholia suurempia määriä humaltumatta, on alkoholin sietokyky kasvanut. Se on aina hälytysmerkki ja kertoo fyysisen riippuvuuden kehittymisestä.
 • Alkoholilla on huomattu olevan vaikutusta mielen ja ihmissuhdetaitojen kehittymiseen sekä fyysisen kasvun heikentymiseen.
 • Nuoren alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa jo muutamassa kuukaudessa maksa- ja haimasairaudet, jotka aikuisille syntyvät vasta usean vuoden juomisesta.
 • Mitä aikaisemmin alkoholinkäytön on aloittanut, sitä suurempi todennäköisyys on kokeilla jossain vaiheessa muita päihteitä.

 

Mitä hyödyt, kun vähennät?

 

Esimerkkejä alkoholin käytön vähentämisen hyödyistä:

 

 • Nukut paremmin.
 • Olet energisempi.
 • Laihdut.
 • Ei krapuloita.
 • Muisti paranee.
 • Olet hyväntuulinen.
 • Fyysinen kunto kohenee.
 • Kumppani/perhe/lapset voivat paremmin.
 • Vähemmän perheriitoja.
 • Opiskelu/työ muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi.
 • Enemmän rahaa.
 • Pienempi riski saada terveyshaittoja.

 

Miten vähennät alkoholin kulutusta?

 

 • Vaihda miedompaan, laimenna juomaa.
 • Vaihda iso tuoppi pieneksi.
 • Tee juomisen välissä muuta.
 • Juo vissyä tai limua alkoholiannosten välillä.
 • Jätä kierroksia väliin: tilaa ja juo hitaammin kuin muut pöytäseurueessa.
 • Ota pienempiä kulauksia.
 • Matki jotain hitaasti juovaa ja juo vielä hitaammin.
 • Ruokaile ennen juomista tai juodessasi.
 • Mittaa aina annoksesi, jotta tiedät kuinka paljon juot.
 • Aseta selvä yläraja, jota et ylitä, kun otat.
 • Mieti etukäteen syy aikaiselle lopettamiselle.
 • Opettele kieltäytymään tarjotusta alkoholista.
 • Älä juo tyhjään vatsaan, äläkä juo alkoholia janoon.
 • Aloita myöhemmin kuin tavallisesti.
 • Pidä vähintään pari kuivaa päivää viikossa.