Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Suvi työskenteli 3 kuukautta Suomen Etyj-edustustossa Wienissä 2011

 © fotolia.com - FotolEdhar
© fotolia.com - FotolEdhar
Harjoittelu tarjosi mahdollisuuden perehtyä syvällisesti laajan maantieteellisen alueen yleiseen turvallisuustilanteeseen, Etyjin käytännön toimintaan sekä Suomen painopisteisiin.

Mikä Etyj on?

 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on alueellinen turvallisuusjärjestö, johon kuuluu 57 osallistujamaata Euroopasta, Keski-Aasiasta ja Amerikasta. Etyj pyrkii lisäämään turvallisuutta laaja-alaisesti niin, että poliittis-sotilaallisten kysymysten lisäksi korostetaan ihmisoikeus- ja demokratiastandardien sekä taloudellisten ja ympäristöasioiden merkitystä. Etyjin asialistalle kuuluukin turvallisuuteen liittyviä teemoja asevalvonnasta ympäristönsuojeluun ja ihmisoikeus- ja vähemmistökysymyksiin. Etyjin päämaja ja sihteeristö on Wienissä. Osanottajavaltioiden pysyvät edustajat ja valtuuskunnat ovat koolla Wienissä.

 

Suomen Etyj-edustusto Wienissä

 

Etyj-edustuston tehtävänä on ajaa Suomen tavoitteita järjestössä. Suomi toimii Etyjissä ennen muuta osana Euroopan unionia ja pyrkii siihen, että yhteisellä esiintymisellä ja yhteisillä kannoilla edistetään järjestön toimintaa. Suomi on aktiivisesti mukana Etyjin toiminnassa ja kehittämisessä. Suomella on kautta vuosikymmenten ollut vahva rooli tässä prosessissa ja järjestössä. Etyjin perustana on edelleen Helsingin Etyk-kokouksen päätösasiakirja ja periaatteet vuodelta 1975. Helsingissä pidettiin Etyj huippukokous myös vuonna 1992, kun muurit olivat murtuneet, Etyjin osanottajapohja laajeni, ja kun alkuvaiheen Etyk-prosessia muutettiin järjestöksi. Suomi toimi vuoden 2008 Etyjin puheenjohtajana.

 

Suvi korkeakouluharjoittelijana Suomen Etyj-edustustossa

 

”Tein kolme kuukautta töitä Suomen pysyvälle edustustolle Etyjissä korkeakouluharjoittelijana. Sosiologian, kansainvälisten suhteiden ja kehitysmaatutkimuksen opinnot yhdessä tarjosivat minulle hyvän lähtökohdan Etyjissä työskentelylle. Vaikka tiesin että työskentely pysyvässä edustustossa vastaa ammatillisia kiinnostuksiani, se ylitti odotukseni temmaten minut mukanaan ensihetkestä lähtien.

 

Harjoittelu Etyjillä on ollut kaiken kaikkiaan palkitseva, niin ammatillisesti, kuin kokemuksenakin. Loputon käsiteltävien aiheiden määrä on tarjonnut mahdollisuuden perehtyä syvällisesti laajan maantieteellisen alueen yleiseen turvallisuustilanteeseen, Etyjin käytännön toimintaan sekä Suomen painopisteisiin. Tekemäni selvitykset, taustatyö ja raportointi ovat kasvattaneet reflektiivisyyttä ja moniulotteisuutta. Tärkeintä ei kuitenkaan ollut se, mitä opin, vaan itse oppiminen. Se, että tekee aktiivisesti kysymyksiä, keskustelee, kuuntelee, ja lukee myös rivien välistä. Se mitä kylvää, sitä myös niittää. Luottamus, vastuu sekä kannustavat kollegat ovat tehneet työstä ja viihtymisestä helppoa."

 

Lue Suvin koko kertomus Suomen Etyj-edustuston verkkosivuilta.

 

Lisätietoa 2-3 kuukauden korkeakouluharjoittelusta ulkoasianhallinnossa löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta. Lisätietoa Ulkoministeriön ja CIMOn yhdessä rahoittamasta 6 kuukauden edustustoharjoittelusta, löytyy CIMOn verkkosivuilta.