Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

EKOenergia-merkki takaa sähkön ympäristöystävällisyyden

© EKOenergy
EKOenergia-verkosto auttaa ostopäätöksissä, kun hiilijalanjälki ja valveutuneet valinnat kiinnostavat.

EKOenergia on 34 eurooppalaisten kansalaisjärjestön verkosto, joka toimii 26 Euroopan maassa. Verkostoon kuuluvat järjestöt haluavat edistää uusiutuvan sähkön tutotantoa ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Verkosto myöntää EKOenergia-ympäristömerkin verkoston kriteerit täyttäville sähkötuotteille.  EKOenergia-merkki on ainoa sähkön ympäristömerkki, joka kattaa koko Euroopan sähkömarkkinat.

EKOenergia-verkosto käyttää ympäristömerkin myöntämisprosessissa sen omaa kriteeristöä, jonka vaatimukset sähkötuotteen täytyy täyttää. Kriteeristön kuuluu muun muassa kuluttajainformaatio, uusiutuvuus ja kestävyys, ilmasto ja jäljitettävyys.

Mitä minä voin tehdä?

  • Tarkista mistä sähkö tulee kotiisi, kouluun tai työpaikalle.
  • Jos haluat kannustaa muitakin käyttämään ympäristöystävällistä energiaa, kerro heille EKOenergia-ympäristömerkistä ja EKOenergia-verkoston tekemästä työstä.

Mitä on ympäristöystävällinen sähkö?

EKOenergia asettaa kriteerejä seuraaville sähkösopimusta koskeville kokonaisuuksille:

  • Kuluttajainformaatio: EKOenergian myyjien on kerrottava kuluttajilleen ja mahdollisille kuluttajilleen EKO-merkityn sähkönsä alkuperä. Heidän pitää pystyä mainitsemaan sähkön alkuperämaa ja uusiutuvan energian tuotantotapa.
  • Uusiutuvuus ja kestävyys: EKOenergia on uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Lisäksi se täyttää EKOenergiaverkoston asettamat kestävyyskriteerit. Tuuli-, aurinko- ja geotermiselle energialle on asetettu maantieteelliset kriteerit. Vesivoima voidaan myydä EKOenergiana ainoastaan, jos se on peräisin EKOenergian hallituksen hyväksymästä voimalaitoksesta. Biomassalle on kriteereitä koskien biomassan alkuperää ja tuotantoprosessin tehokkuutta.
  • Ilmasto: Jokaista myytyä EKOenergian Megawattituntia (MWh) kohti sijoitetaan vähintään 0.10€ (kymmenen eurosenttiä) EKOenergian ilmastorahastoon, jota käytetään tuleviin uusiutuvan energian investointeihin.
  • Jäljitettävyys: Ainoastaan tarkkaan jäljitettyä sähköä voidaan myydä EKOenergiana. 
  • Todentaminen ja varmentaminen: Ulkopuolinen riippumaton tarkastaja valvoo sähköntoimittajien myymää EKOenergiamääriä sekä alkuperää. Lisäksi he valvovat ympäristörahastoon maksettujen varojen määrää.

Julkaistu: Ma, 03/11/2014 - 19:55


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä