Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Harjoittelupaikkoja Suomen eri alueiden EU-toimistoissa

© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Helsingin, Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistot tarjoavat harjoittelupaikkoja suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. Tarkemmat tiedustelut harjoittelupaikoista kannattaa osoittaa toimistojen harjoitteluvastaaville.

Helsinki EU-toimisto

 

Toimistolla on kaksi korkeakouluharjoittelijaa jatkuvasti 6kk:n palkallisissa harjoitteluissa. Harjoittelujaksot kestävät syyskuun alusta helmikuun loppuun ja maaliskuun alusta elokuun loppuun (hallinnon harjoittelija) sekä marraskuun alusta huhtikuun loppuun ja toukokuun alusta lokakuun loppuun (viestinnän harjoittelija).

 

Hallinnon harjoittelijan tehtäviin kuuluvat toimiston taloushallinnon tehtävät ja kassakirjanpito. Harjoittelija avustaa toimiston henkilökuntaa myös muissa tehtävissä. Lisäksi harjoittelija seuraa säännöllisesti EU-päätöksentekoelinten työskentelyä ja laatii niistä viikoittaisen raportin, osallistuu kuulemisiin ja seminaareihin sekä avustaa toimiston viestinnän tehtävissä. Harjoittelija osallistuu myös vierasryhmien ohjelmien valmisteluun sekä niihin liittyviin käytännön järjestelyihin. Yhteyshenkilö EU-suunnittelija Saara Vihko, saara.vihko(at)helsinki.eu.

 

Viestinnän harjoittelijan tehtäviin kuuluvat sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä avustaminen, tiedonhankinta ja verkkosivujen päivittäminen. Harjoittelija laatii tiedotteita, raportteja ja muistioita sekä osallistuu seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Harjoittelija avustaa myös toimiston henkilökuntaa muissa toimistotehtävissä sekä osallistuu vierasryhmien ohjelmien valmisteluun sekä niihin liittyviin käytännön järjestelyihin. Yhteyshenkilö EU-suunnittelija Sarika Vij, sarika.vij(at)helsinki.eu.

 

Harjoittelijat etsivät itse asunnon Brysselistä. Haku harjoittelupaikkoihin on avoinna kaksi kertaa vuodessa, yleensä toukokuun loppupuolella ja marraskuussa. Valinnat keväällä alkaviin harjoitteluihin pyritään tekemään ennen joulua ja syksyllä alkaviin ennen juhannusta.

 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

 

Toimistoon otetaan yksi korkeakouluharjoittelija vuodessa. Harjoittelujakson kesto on noin 12 kuukautta. Harjoittelijan keskeisimmät työtehtävät ovat tiedotus, asiakaspalvelu, tilaisuuksiin osallistuminen ja niistä raportointi sekä vierailuiden ja tilaisuuksien järjestely. Harjoittelusta maksetaan palkkaa. Harjoittelijat etsivät itse asunnon Brysselistä, mutta toimisto auttaa käytännön järjestelyissä. Haku harjoittelupaikkaan on auki yleensä helmikuussa. Yhteyshenkilö johtaja Sanna Alaranta, sanna.alaranta(at)westfinland.be.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

 

Toimistossa on puolivuosittain tarjolla kaksi korkeakouluharjoittelupaikkaa 4-6 kuukaudeksi; harjoittelujaksot ovat tammikuun alusta kesäkuun loppuun ja heinä-/syyskuun alusta jouluun. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluvat seminaarien ja vierailuiden järjestäminen, EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen, hanketoiminnan edistämisessä avustaminen, toimiston viestintään liittyvät tehtävät, toimiston hallinnolliset tehtävät sekä muut harjoittelijoiden kanssa sovittavat tehtävät. Harjoittelusta ei makseta palkkaa, mutta harjoittelijoille tarjotaan huone asuntolassa, jossa on täysi ylläpito. Harjoittelijoilta edellytetään, että harjoittelujakso sisältyy opintoihin ja että harjoitteluun myönnetään rahoitus Erasmus- tai korkeakoulun harjoitteluapurahan kautta. Haku harjoittelupaikkoihin on avoinna kaksi kertaa vuodessa: yleensä maalis-huhtikuussa syksyn jaksolle ja syys-lokakuussa kevään jaksolle. Yhteyshenkilö erityisasiantuntija Janika Luukinen, janika.luukinen(at)eastnorth.fi.

 

Julkaistu: Ti, 08/07/2014 - 10:36


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä