Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Youth in Action tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa

© shutterstock.com - William Perugini
© shutterstock.com - William Perugini
Haluaisitko käynnistää hankkeen, jolla edistät elinyhteisösi nuorten asioita? Se on mahdollista EU:n Youth in Action –ohjelman kautta. Ohjelmasta tuetaan aktiivista kansalaisuutta, solidaarisuutta ja suvaitsevaisuutta edistäviä hankkeita.

Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. Suomalaiset nuorisotyötä tekevät organisaatiot ja nuorten ryhmät voivat ryhtyä hankkeen vetäjiksi ja hakea rahoitusta CIMOn kautta. Yksittäinen henkilö ei voi hakea ohjelmasta apurahaa, vaan kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyössä. On hyvä muistaa, että hanketuki ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Tästä syystä on hyvin tärkeää suunnitella jo hankkeen alkuvaiheessa, miten hankkeen omarahoitusosuus katetaan.

 

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

 

Ohjelma on tarkoitettu pääasiassa 15–28-vuotiaille nuorille ja kaikenikäisille nuorten parissa toimiville. Youth in Action –ohjelmaan sisältyy useampia eri toimintoja ja osallistujien ikärajat vaihtelevat toiminnoittain, ja joissakin tapauksissa ohjelmaan voivat osallistua myös 13–14-vuotiaat ja 29–30-vuotiaat nuoret. Ohjelma pyrkii erityisesti tavoittamaan muita heikommassa asemassa olevat nuoret.

 

CIMO vastaa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista Suomessa

 

Lisätietoa Youth in Action –toimintaohjelmasta, sen eri toiminnoista, ikärajoista ja hakuajoista löytyy CIMOn verkkosivuilta. CIMO vastaa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta Suomessa. CIMOn Youth in Action -tiimi auttaa ja neuvoo hakuprosessin kaikissa vaiheissa. CIMOsta saa myös kaikki tarvittavat lomakkeet ja tiedot, joita projektien toteuttamiseksi tarvitaan. CIMOon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, jo projektin alkuvaiheessa.