European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Tule mukaan Plan Suomen nuorten aikuisten Mitä?-verkostoon!

Mitä?-verkosto muuttaa maailmaa

Mitä?-verkosto on vaikuttamisen kanava 18–30-vuotiaille, globaalin kansalaisvastuun kysymyksistä kiinnostuneille nuorille aikuisille. Se on tapa siirtyä puheista tekoihin globaalin vastuun, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Mitä? -verkosto toimii Plan Suomi Säätiön alaisuudessa ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Toiminnallaan se pyrkii tarjoamaan erilaisia ja eriasteisia vaikuttamis- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia nuorille aikuisille ympäri Suomen. Verkoston kampanjoihin ja tapahtumiin voi lähteä vapaaehtoiseksi kertaluonteisesti silloin kuin itselle parhaiten sopii. Toisaalta verkostossa voi myös tehdä pitkäjänteisempää vaikuttamistyötä esimerkiksi verkoston paikallisryhmissä tai johto- ja suunnitteluryhmässä (JoS).

 

Globaali vastuu on käsitteenä liukas kuin saippua. Se kuitenkin rakentuu tiettyjen arvojen ympärille: globaaliin vastuuseen kuuluvat inhimillisyys, kohtuus, yhdenvertaisuus ja maailmanlaajuinen oikeudenmukaisuus. Globaalia vastuuta on ymmärrys siitä, että teoillamme on globaaleja vaikutuksia. Globaali vastuu on asenne: se on sitä, että ottaa paikkansa maailmanlaajuisessa yhteisössä ja näkee vaihtoehtoja; vaihtaa toivottomuuden toimintaan, jolla on tuloksia.

 

Verkoston toiminta edistää Planin painopistealueita. Verkosto valitsee temaattiset painotuksensa vähintään vuodeksi kerrallaan. Viime vuosina verkosto on työskennellyt nuorten globaalin taloudellisen turvallisuuden parissa. Vuositeema on kulkenut nimellä "Työ ja osallisuus". Mitä? -verkosto järjesti t oukokuussa 2013 työpajaleirin teemalla Mikä tulevaisuus? – Tuoreita näkökulmia suomalaiseen ja globaaliin nuorisotyöllisyyteen. Oheiseen videoon on kerätty työpajaan osallistuneiden nuorten viesti päättäjille.

 

Lue lisää verkoston toiminnasta sen omilta verkkosivuilta ja lähde mukaan verkoston toimintaan!

 

Kuusi teesiä työnantajille: Palkkaa potentiaalia!

Published: Thu, 26/06/2014 - 13:40


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!