Portal Europeo de la Juventud
Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.

Lakiuudistus lisää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa

© Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry
© Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry
Uusi kuntalaki tulee käyttöön kesään 2017 mennessä. Uudessa laissa on nuorisovaltuustojen kannalta merkittävä kohta, 26 §. Mistä on kyse? Haastattelussa Nuva ry:n puheenjohtaja Santeri Lohi ja osallisuusasiantuntija Anna Hurmeranta.

 

Luvassa parannusta vaihteleviin vaikuttamismahdollisuuksiin

 

Uudessa kuntalaissa kuntia velvoitetaan perustamaan nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä, jolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin ja sitä kautta lasten ja nuorten hyvinvointiin.

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n puheenjohtaja Santeri Lohi kertoo, että nuorten kuulemisen taso vaihtelee kunnittain: osassa nuoret otetaan mukaan heti valmisteluvaiheesta lähtien ja osassa nuorilta pyydetään lausuntoja vasta päätöksenteon jälkeen.

 

 – Nuorten kuulemisen tavat ja tasot riippuvat paljon kunnasta sekä sen päättäjistä ja virkamiehistä, Lohi selittää.

 

Lohen toiveena on, että uusi kuntalaki vaikuttaisi ennen kaikkea asenteisiin, jotta nuoret saadaan aidosti mukaan vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon.

 

– Nuorisovaltuustojen laissa tunnustettu asema on merkittävä. Arvioin, että nuorten kuulemisen painoarvo tulee kasvamaan. Nuorille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnissa. Suurimmat vaikutukset tulevat luultavasti olemaan niissä kunnissa, joissa nuorisovaltuustoa ei vielä ole.

 

Lohi muistuttaa, että nuorten kuulemiseen on useita erilaisia mahdollisuuksia. Nuorisobarometrin 2013 mukaan nuorisovaltuustotoiminta on nuorten mielestä tehokkain tapa vaikuttaa heti äänestämisen jälkeen. Oppilaskunnat kouluissa ovat tärkeitä toimijoita ja niiden yhteistyö nuorisovaltuustojen kanssa hyvin tärkeää.

 

 

 

Kehittämistyötä kuntien ja nuorisovaltuustojen tueksi

 

Nuva ry:llä on käynnissä nuorisovaltuustojen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvä hanke, ”26 § Perusta, vakiinnuta ja vahvista”. Osallisuusasiantuntija Anna Hurmeranta kertoo, että Nuva ry. haluaa uuden kuntalain ja sen 26 § myötä auttaa Suomen kuntia perustamaan ja kehittämään nuorisovaltuustoja.

 

 – Tarve kehittämiselle on tunnustettu sekä liiton tutkimuksessa ”Osallisuus nyt ja vuonna 2015” että nuorisovaltuustoista kantautuvan viestin perusteella. Molemmista on tullut ilmi tarpeita nuorten innostamisen ja aktivoimisen tukemiseen, vaikuttamistaitojen kehittämiseen sekä nuorisovaltuuston paikan vakiinnuttamiseen kunnan organisaatiossa. Moni nuorisovaltuusto tarvitsee tsemppiä ja uusia ideoita, että pystyy toimimaan aidosti vaikuttavasti, Hurmeranta taustoittaa.

 

  – Hankkeen tavoitteena on uudistaa nuorisovaltuustoille tarjottavaa koulutusta ajankohtaisemmaksi eli saada se vastaamaan tämän päivän nuorten kuntalaisten kohtaamia haasteita ja vaikuttamiseen liittyviä kipukohtia. Haluamme tarjota nuorille uusia eväitä vaikuttamiseen ja nuorten elämän parantamiseen kunnissa, Hurmeranta jatkaa.

 

Hankkeessa nuorisovaltuustotoiminnassa mukana olevat nuoret pääsevät itse kartoittamaan ja keskustelemaan kokemistaan haasteista ja vaikuttamisen esteistä mm. jäsenille avoimissa työpajoissa ja hanketta ohjaavassa ohjausryhmässä. Hankkeessa työskennellään myös syvemmin eri vaiheissa olevien kuntien kanssa tuomalla nuoret, viranhaltijat ja päättäjät keskustelemaan ja kouluttautumaan saman pöydän ääreen.

 

Hurmeranta kertoo, että Nuva ry. odottaa hankkeelta onnistuneita kasvutarinoita ja tapausesimerkkejä, vaikuttavasti ja innostavasti toimivia nuorisovaltuustoja sekä laajaa tietoa kuntien ajankohtaisista haasteista. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kaikille kunnille tarjottavissa koulutuksissa ja siinä, miten Nuva ry. tulee jatkossa tukemaan paikallisia nuorisovaltuustoja.

 

 

Pitkäjänteinen työ jatkuu myös vuodesta 2017 eteenpäin.            

 

 – Vuonna 2017 Nuva ry. jatkaa nuorisovaltuustojen tukemista ja kouluttamista. Jatkossa aiomme kiinnittää myös yhä enemmän huomiota seudullisten ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämiseen, Hurmeranta kertoo.

 

 

 

Annemari Päivärinta

Publicado: Mar, 20/10/2015 - 12:22


Tweet Button: 

Enlaces


Info for young people in the western balkans

¿Necesitas ayuda o asesoramiento de un experto?

Pregúntanos