Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Osallistu Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun (EVS)!

© iStockphoto.com - figure8photos
© iStockphoto.com - figure8photos
Oletko 17–30-vuotias ja motivoitunut lähtemään vapaaehtoiseksi ulkomaille? Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu voi olla juuri sinua varten!

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service, EVS) tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla Euroopan unionin rahoituksella. Vapaaehtoispalvelu toisessa maassa antaa työkokemusta, kasvattaa kielellisiä, sosiaalisia ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja sekä tarjoaa mahdollisuuden itsenäistyä.

 

Yleensä vapaaehtoispalvelu kestää 2–12 kuukautta, ja vapaaehtoisia tarvitaan monenlaisille aloille (esim. lapset, nuoret, urheilu, taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, eläinten hyvinvointi, ympäristö ja kehitysyhteistyö). Eniten on tarjolla yli 6 kuukauden pestejä. Joskus on tarjolla myös lyhytkestoisempia ryhmässä tehtäviä vapaaehtoispalveluprojekteja. Tehtävät eivät edellytä erityistä koulutusta tai kielitaitoa. Vapaaehtoispalvelun päätteeksi vapaaehtoinen saa Youthpass-todistuksen, jossa kerrotaan millaista työtä hän on tehnyt ja millaista osaamista jakso on kehittänyt.

 

Sovinko minä vapaaehtoiseksi?

 

EVS-vapaaehtoiseksi voi lähteä 17–30-vuotias nuori. EVS:n tarkoitus on tarjota kansainvälistymismahdollisuuksia sellaisille nuorille, joille esimerkiksi opintoihin liittyvät vaihtojaksot eivät ole avoinna. Tärkeintä on, että olet motivoitunut vapaaehtoistehtävistä. Kielitaidon tai koulutuksen puute, etninen alkuperä, vakaumus, vamma, heikko taloudellinen tilanne tai muu hankala elämäntilanne ei saa olla este EVS-vapaaehtoiseksi lähtemiselle.

 

Miten EVS toimii?

 

Vapaaehtoisen lisäksi vapaaehtoispalvelussa on aina mukana vähintään kaksi tahoa:

 

Lähettävä organisaatio kotimaassa tarjoaa nuorelle turvallisen mahdollisuuden kansainvälistyä. Se auttaa nuorta vapaaehtoispaikan etsimisessä ja matkaan valmistautumisessa, tukee nuorta jakson aikana ja kotiin paluun jälkeisissä suunnitelmissa. Palattuaan nuori voi olla innostunut jakamaan osaamistaan lähettävän tahon toiminnassa, kertomaan kokemuksistaan ja rohkaisemaan muita nuoria kansainvälisyyteen.


Vastaanottava organisaatio kohdemaassa saa nuoresta kansainvälisen vahvistuksen omaan toimintaansa. Vastaanottavan tahon tehtävä on tarjota vapaaehtoiselle mielekkäitä ja riittävän monipuolisia työtehtäviä. Lisäksi se järjestää vapaaehtoiselle majoituksen, ruokailut, paikallismatkat sekä tukea kielen oppimiseen ja uuteen paikkaan kotoutumiseen.

 

Lähettävä ja vastaanottava taho toimivat yhteistyössä ja valitsevat vapaaehtoiset projekteihin. Nuori ei voi hakea EU-tukea vapaaehtoispalveluun itsenäisesti, vaan tukea hakee lähettävä tai vastaanottava organisaatio. Suomessa eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toteutuksesta vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. CIMO akkreditoi organisaatiot eli hyväksyy ne mukaan vapaaehtoispalveluun sekä myöntää tukea EVS-hankkeisiin. Hakuaikoja on kolmesti vuodessa: kaksi keväällä ja yksi syksyllä.

 

EVS-toiminnassa mukana olevien lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden yhteystietoja voit hakea EVS akkreditoitujen organisaatioiden tietokannasta. Avoinna olevia vapaaehtoispalvelupaikkoja kannattaa hakea vapaaehtoismahdollisuuksien tietokannasta.

 

Mitä EU-tuki kattaa?

 

EVS-vapaaehtoiseksi lähteminen on maksutonta. Vastaanottavalle organisaatiolle myönnetään tukea, jolla se kattaa vapaaehtoisen majoituksen, ateriat ja liikkumisen työpaikan ja kodin välillä. Vapaaehtoisen matkakuluihin saa kulukorvauksen, joka määräytyy etäisyyden mukaisesti (ei kata välttämättä matkakuluja 100 %:sti). Tämän lisäksi vapaaehtoiset saavat pientä taskurahaa (vaihtelee maan hintatason mukaisesti, Suomessa 125€ / kk), vakuutuksen ja kielivalmennustukea. Lisäksi tukea saa ns. poikkeuksellisiin kuluihin, esimerkiksi vammasta tai muusta haasteellisesta elämäntilanteesta aiheutuviin lisäkustannuksiin, rokotteisiin, viisumikuluihin jne.

 

 

 

 

 

Objavljeno: uto, 16/04/2013 - 08:43


Tweet Button: 

Druge korisne poveznice


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!