Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Vapaaehtoistyötä Suomessa ja maailmalla

© iStockphoto.com - mangostock
© iStockphoto.com - mangostock
Suomessa ja eri puolilla maailmaa on tarjolla monenlaista vapaaehtoistyötä. Tutustu vapaaehtoistoimintaan: millaisia ihmisiä vapaaehtoistyössä on mukana ja mitä he tekevät?

Vapaaehtoistyön määritelmä

 

Euroopan nuorisofoorumin määritelmän mukaan vapaaehtoistyö:

  • on työtä, johon henkilö ryhtyy omasta tahdostaan ja antaa aikaansa ja voimavarojaan muita ihmisiä tai koko yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön
  • on palkatonta (vaikka suoria kuluja voidaan korvata)
  • ei tavoittele taloudellista voittoa – vapaaehtoistyötä tehdään ennen muuta kansalaisjärjestöissä eikä siihen motivoiduta materiaalisen tai rahallisen hyödyn takia
  • ei korvaa palkkatyötä.

 

Vapaaehtoistyö Suomessa

 

Vapaaehtoistyötä tehdään Suomessa lukuisissa järjestöissä: harrastus- ja kulttuurijärjestöissä, urheilu- ja liikuntajärjestöissä, sosiaali- ja terveysjärjestöissä, asukasyhdistyksissä, työttömien yhdistyksissä ja ympäristöjärjestöissä. Myös seurakunnissa on hyvin laajaa ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Merkittäviä vapaaehtoistoiminnan paikkoja ovat paikalliset vapaaehtoiskeskukset: asukkaiden olotilat, mummon kammarit sekä erilaiset työttömien ja nuorten toimintakeskukset. Kierrätyskeskuksiakin pyörittävät monilla paikkakunnilla työllistetyt ja vapaaehtoiset.

 

Vapaaehtoistyö ja EU

 

Vuonna 2007 toteutetun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 30 % eurooppalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Euroopan komissio nimesi vuoden 2011 Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi ja siten halusi osoittaa arvostusta kaikille lähes 100 miljoonalle eurooppalaiselle vapaaehtoistyöntekijälle. Vuoden tavoitteena oli myös parantaa vapaaehtoistyön laatua ja helpottaa vapaaehtoiseksi ryhtymistä.  Komissio haluaa myös edistää vapaaehtoistoimintaa nuorten keskuudessa ja kannustaa heitä etenkin kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) on kansainvälistä vapaaehtoistyötä nuorille välittävistä ohjelmista tunnetuin.

 

Nuoret vapaaehtoiset

 

Vuonna 2007 EU:ssa oli 96 miljoonaa 15–29-vuotiasta nuorta. Nuorten vapaaehtoistyö on yleisintä Itä-Euroopan maissa sekä Espanjassa. Esimerkiksi Slovakiassa 70 % kaikista vapaaehtoisista on alle 30-vuotiaita, ja Puolassa nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden määrä kolminkertaistui ajanjaksolla 2001–2005. Länsi-Euroopan maissa vapaaehtoistyötä tekevien osuus on sama kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti nuoret hakeutuvat vapaaehtoistyöhön kotimaansa ulkopuolelle.