Portal Europeo de la Juventud
Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.

Caisa: erilaisten kulttuurien sulatusuuni Helsingissä

© iStockphoto.com - franckreporter
Taiteesta on tullut väline maahanmuuttajien sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan sekä keino itseilmaisuun ja oman kulttuurin esiintuomiseen kulttuurien moninaisuuden lisääntyessä Suomessa.

Suomalaisesta yhteiskunnasta on tulossa kansainvälisempi. Vuoden 2010 alussa Helsingin asukkaista noin 7,2% oli ulkomaan kansalaisia. Helsingissä asuvat ulkomaalaiset edustavat erilaisia kulttuureita, jotka ovat luonnollisesti vuorovaikutuksessa paikallisen tapakulttuurin kanssa. Sosiaalisen integraation kannalta on tärkeää, että kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen varataan myös julkisia tiloja. Nämä tilat tarjoavat mahdollisuuden vertailla ja vaihtaa näkökulmia arkipäivän elämästä Suomessa sekä maahanmuuttajan että kantaväestön silmin katsottuna.

 

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa Helsingissä on yksi julkinen tila, jossa erilaiset kulttuurit ja tavat kohtaavat. Caisa perustettiin vuonna 1996 ja se toimii Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen alaisuudessa. Caisan tavoitteena on tukea monimuotoisen kaupungin kehittymistä edistämällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta. Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa palvelee Helsingin monikulttuurisia yhteisöjä järjestämällä konsertteja, ruokafestivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, kursseja ja kerhoja sekä omaa, Ourvision -nimistä laulukilpailua.

 

Caisa on avoinna kaikille. Helsinkiläisenä sinulla on mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin ja osallistua kulttuurienväliseen keskusteluun. Maahanmuuttajille Caisa puolestaan tarjoaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Monikulttuurisia kursseja ja työpajoja järjestetään Caisassa päivähoitoikäisille ja kouluryhmille sekä muille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.

 

Caisassa järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansainvälisestä yhteisöstä Suomessa sekä tarjota monikulttuuristen maahanmuuttajajärjestöjen jäsenille mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen taiteen keinoin. Osa tapahtumista keskittyy jonkin tietyn kulttuurin esittelyyn, kuten erilaiset kansallisten kulttuurien tai historioiden esittelyt, japanilaisten teeseremonioiden tai länsiafrikkalaisten tanssien esittelyt. Toisaalta Caisassa järjestetään myös tilaisuuksia, jotka tuovat yhteen eri kulttuureista tulevat ihmiset kuten monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla tai monikulttuurinen joulujuhla.

Publicado: Lun, 03/11/2014 - 12:02


Tweet Button: 

Enlaces


Info for young people in the western balkans

¿Necesitas ayuda o asesoramiento de un experto?

Pregúntanos