Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Tekniikan edistämissäätiön apurahat jatko-opintoihin ulkomailla

© fotolia.com - Kurhan.jpg
© fotolia.com - Kurhan.jpg
Tekniikan edistämissäätiö myöntää apurahoja teknilliseen tutkimukseen. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä, ulkomailla opiskelua sekä tukea post doc -tutkijoiden pitkäaikaista työskentelyä ulkomailla.

Tekniikan edistämissäätiö (TES) myöntää apurahoja teknilliseen tutkimustoimintaan. Apurahoja voivat hakea pääasiassa tekniikan alan tohtorintutkintoa suorittavat opiskelijat ja postdoc –tutkijat. Apurahojen jaossa otetaan erityisesti huomioon tutkimuksen mahdollisuus synnyttää uusia innovaatioita ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Säätiö haluaa kannustaa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä ja ulkomailla opiskelua. Erityisesti säätiö haluaa tukea post doc -tutkijoiden pitkäaikaista työskentelyä ulkomailla. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille post doc -tutkijoille, jotka työskentelevät suomalaisessa yliopistossa.

 

Perusopiskelija-apurahoja on jaettavissa vain Aalto-yliopiston kemian tekniikan koulutusohjelmassa sekä Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksella opiskeleville tekniikan ylioppilaille. Lisäksi Gasumin kaasurahastosta voidaan myöntää apurahoja perusopintoihin liittyvien lopputöiden tekemiseen yliopistoissa.

 

Kokovuosiapurahan suuruus on enintään 20 000 €. Kokovuosiapurahan saajalta edellytetään kokopäivätoimista tutkimustyötä ja vakuutusta, että hänellä ei ole merkittävää muuta tuloa tutkimusajalla. Ulkomailla työskentelevälle voidaan lisäksi hakemuksesta korvata matkakuluja, lukukausimaksuja ym. vastaavia kuluja. Kannustusapurahan suuruus on enintään 5 000 €.

 

Hakemus tehdään Tekniikan edistämissäätön sähköisen apurahahakemusjärjestelmän kautta. Tarkemmat hakuohjeet ja linkki apurahahakemusjärjestelmään löytyvät säätiön kotisivuilta.