Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Miten kulttuurialan ammattilaiset hyötyvät Luova Eurooppa -ohjelmasta?

Creative Europe: 'What's in it for me?'

Ota selvää miten taiteilijat, elokuvantekijät, elokuva- ja kirjafriikit ja muut luovien alojen ammattilaiset voivat osallistua Luova Eurooppa -ohjelmaan.

Lisätietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta ja sen hakuajoista Suomessa saa CIMOsta (Luovan Euroopan kulttuurin alaohjelma) ja Suomen elokuvasäätiöstä (Luovan Euroopan median alaohjelma).

 

Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea Luova Eurooppa -ohjelmasta, mutta noin 250 000 yksittäistä taiteilijaa tai kulttuuri- ja audiovisuaalialan ammattilaista saa rahoitusta kulttuurialan organisaatioiden esittämien hankkeiden välityksellä.