Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Toteutuuko sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa?

Close the gender pay gap

Naisten ja miesten välillä on edelleen epätasa-arvoa, minkä voi havaita etenkin työmarkkinoilla. EU-maissa naiset ansaitsevat elämänsä aikana keskimäärin 17% ja Suomessa 20% vähemmän kuin miehet.

Viime vuosikymmeninä EU:ssa on saavutettu paljon tasa-arvon alalla: yhä useammat naiset ovat työelämässä, ja heillä on mahdollisuus kouluttautua. Euroopan komissio edistää naisten ja miesten tasavertaista kohtelua tasa-arvostrategian avulla. Maailman talousfoorumin on julkaissut vuodesta 2006 lähtien maailmanlaajuista vertailututkimusta naisten ja miesten tasa-arvosta 135 maassa. Vuonna 2012 Suomi sijoittui tässä vertailussa toiseksi ja Suomen edellä oli ainoastaan Islanti.

 

Mistä saa apua?

 

Onko sinusta joskus tuntunut, että sinua on syrjitty työnsaannissa sukupuolesi takia? Tai oletko nähnyt jotakuta muuta kohdeltavan väärin hänen sukupuolensa takia? Lisätietoja siitä, kuinka voit puolustaa oikeuksiasi lainsäädännön avulla, saat Suomessa tasa-arvovaltuutetulta. Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. 
Valtuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen ja toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä. Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan toteutumista.