Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Máte chuť letos v létě objevovat Evropu?

Je vám 18? Máte chuť cestovat po Evropě? Pak je nová iniciativa Evropské unie, která bude zanedlouho oficiálně zahájena, určena právě vám.

V červnu 2018 Evropská komise vybere asi 15 000 mladých nadšenců, které obdaruje časovou jízdenkou, s níž mohou brázdit celou Evropou.

Při cestování mohou mladé lidi naplno využít volného pohybu osob v EU, objevit rozmanitost Evropy, poznat krásu jejího kulturního bohatství a navázat na celém kontinentě nová přátelství. V konečném důsledku je to také skvělá příležitost objevit sama sebe.

A vzhledem k tomu, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví (https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_cs), máte tentokrát opravdu štěstí. Znamená to totiž, že budete mít navíc možnost se zúčastnit mnoha akcí, které se letos konají po celé Evropě a oslavují naše neobyčejně rozmanité kulturní dědictví.

Zájemcům musí být v době podání přihlášky 18 let (tedy ještě ne 19) a musí mít státní příslušnost jedné ze zemí EU. Cestovat můžete maximálně 30 dní a navštívit až 4 různé země. Můžete cestovat buď samostatně, nebo jako skupina.

Ve většině případů budete cestovat vlakem. To je dobře, protože evropské tratě častou vedou mimořádně působivou krajinou. Charakter krajiny i měst se neustále mění a pohled na krásu, která se takto za okny vlaku otevírá, vám usnadní objevit a pochopit mnohotvárnost Evropy.

V zájmu větší flexibility přesunů časová jízdenka nabízí v případě potřeby a s přihlédnutím k environmentálním aspektům a rychlosti a vzdálenosti na některých trasách také možnost alternativních druhů dopravy, např. autobusů nebo trajektů. Ve výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici žádné jiné možnosti, bude povoleno cestovat letadlem.

Zájemci se musejí přihlásit během dvou týdnů v červnu 2018 (podrobné informace budou zveřejněny v brzké době). Konečný výběr se uskuteční prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, kde budou žadatelé vyzváni k vyplnění online přihlášky a k účasti na výběrovém řízení.

Jakmile budou vybráni, musí účastníci zahájit svou cestu v období od července do konce září 2018. Vezměte prosím na vědomí, že Komise uhradí pouze časovou jízdenku.  Ubytování, stravu a další výdaje spojené s cestou si hradí účastníci.

Je vám 18 let, jste evropští občané a máte chuť objevovat více z Evropy? Nebo někoho znáte, kdo má 18 let a líbilo by se mu cestovat po EU? Sledujte Evropský portálu pro mládež.

Další informace o pravidlech a pokynech iniciativy budou zveřejněny v květnu 2018 na Evropském portálu pro mládež v sekci „cestování“. Informace budou rovněž šířeny prostřednictvím stránky European Youth na Facebooku a na Twitteru.

Máte Evropu na dosah. Nepropásněte skvělou příležitost.

Zveřejněno: po, 30/04/2018 - 14:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz