Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Europeiska idrottsveckan

© shutterstock.com - Diego Cervo
Den årliga europeiska idrottsveckan ska uppmuntra till fysisk aktivitet för en sundare livsstil. Idrottsveckan lyfter fram lokala initiativ som alla kan delta i, oavsett ålder, bakgrund eller fysisk form.

I september 2015 hölls tusentals evenemang i 34 länder som fokuserade på           
 

  • skolmiljön
  • arbetsplatsen
  • utomhusaktiviteter
  • idrottsföreningar
  • gym.

 

Ett stort evenemang hölls i Bryssel den 9 september. Då samlades beslutsfattare, samarbetspartner och experter från hela EU för att dela bästa praxis, diskutera och hitta nya idéer för att främja fysisk aktivitet. Man anordnade idrottsaktiviteter, workshoppar, en konferens och en prisutdelning för bästa gräsrotsinitiativ i Europa.

 

Länkar

Kom igång under Move Week!

Eurobarometerundersökning om unga

Publicerad: Ons, 25/11/2015 - 12:49


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!