Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Mobbing på nettet

A picture
© shutterstock.com - Pressmaster
Ettersom de fleste unge bruker mobiltelefoner og Internett jevnlig, har mobbing på nettet økt de siste årene. Vil du vite hvordan du kan bekjempe og forhindre nettmobbing?

Nettmobbing er når unge mennesker plages, såres, ydmykes, trakasseres, forulempes, henges ut, trues eller gjøres til målskive for andre unge mennesker via e-post, tekstmeldinger, chatting, mobiltelefon eller andre sosiale medier eller annen type teknologi. Når det gjelder voksne, omtaler vi det også som netthat eller netthets.

 

Kamp mot nettmobbing

Europarådet har startet en arbeidsgruppe for ungdom mot hatefulle ytringer på nett for å bekjempe rasisme og diskriminering på nettet. Mellom 2012 og 2014 har ungdommer og ungdomsorganisasjoner muligheten til å få opplæring i hvordan de kan gjenkjenne og iverksette tiltak mot slike situasjoner. Opplæringen er konsentrert om et kurs og organisering av nettkampanjer, og målsettingen med prosjektet er handling og inngripen.

 

Tiltak utenfor nettet

Nettmobbing skjer i cyperspace, men det finnes en rekke ting du kan gjøre for å iverksette tiltak utenfor nettet. Hos organisasjonen Stop Cyper Bullying (Stopp nettmobbing) får du et kampanjesett med mye informasjon om hvordan du forhindrer eller bekjemper nettmobbing på skolen eller i nærmiljøet.

 

Vær beskyttet

Det kan være vanskelig å unngå nettmobbing ettersom Internett er tilgjengelig hele tiden og mobbeofre ikke bare kan slå av datamaskinen eller mobiltelefonen for å få en slutt på mobbingen. Hos Ins@fe får du en rekke tips om hvordan du beskytter deg på Internett, for eksempel hvordan du holder sosiale nettverksprofiler private og sørger for at du ikke legger til personer du ikke kjenner eller stoler på.