Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Kyberšikana: když se šikanování přesune online

A picture
© shutterstock.com - Pressmaster
Většina mladých dnes používá mobilní telefony a internet naprosto běžně. Přineslo to s sebou bohužel i nárůst kyberšikany. Chcete vědět, jak proti ní bojovat a jak jí předcházet?

Případy, kdy jsou mladí lidé tyranizováni, znemožňováni, zesměšňováni, ztrapňováni, kde je jim vyhrožováno nebo jsou jinak obtěžováni jinými mladými lidmi pomocí e-mailu, chatu, jiných sociálních internetových médií, smskami atp. a jinak za použití mobilních telefonů a další technologie. Pokud se tyto jevy týkají dospělých, jde o sexuální obtěžování na internetu nebo tzv. cyberstalking. Kyberšikana se vztahuje pouze na nezletilé.

 

Boj proti kyberšikaně

Rada Evropy zahájila iniciativu Mladí lidé proti projevům nenávisti online, zaměřenou proti rasismu a diskriminaci na internetu. V letech 2012–2014 se budou moci mladí lidé a mládežnické organizace účastnit vzdělávacích programů, kde se naučí, jak případy šikany identifikovat a jak v takových situacích postupovat. Tento projekt staví na kurzech a internetové kampani a prosazuje zásahy proti uvedeným projevům.

 

Kroky realizované mimo internet

Ke kyberšikaně sice dochází na internetu, mnoho se však proti ní dá udělat i mimo internet. Celou řadu informací, jak na vaší škole nebo ve vaší obci kyberšikaně předcházet a jak proti ní bojovat, nabízejí  stránky Stop Cyber Bullying .

 

Ochrana před kyberšikanou

Kyberšikaně není lehké uniknout, protože internet je k dispozici neustále a obětem nepomůže, kdy vypnou počítač nebo mobilní telefon. Pokud však dodržujete některé zásady, uvedené na stránkách Ins@fe (jako např. udržovat soukromý status profilů na sociálních sítích nebo nepřidávat mezi přátele lidi, které neznáte nebo kterým nedůvěřujete), hrozí vám menší riziko.

Zveřejněno: út, 30/04/2013 - 14:38


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz