Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Kiedy opadnie dym

A picture
© iStockphoto.com - Kuzma
28 proc. ludności UE pali papierosy, a w grupie wiekowej 15-24 odsetek ten wynosi 29 proc.. Prawie zawsze nałóg rozpoczyna się w okresie dojrzewania lub pierwszych latach dorosłości. Dowiedz się, co dla ciebie dobre, i przekaż informacje innym!

Palenie jest w dalszym ciągu najważniejszą pojedynczą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów i chorób w UE. Papierosy zawierają szereg substancji toksycznych i nikotynę, wysoce uzależniający narkotyk, który sprawia, że młodzi ludzie, którzy na początku popalają tylko sporadycznie, potem kończą w szponach nałogu. 


Chcesz rzucić palenie?

Jeśli jesteś młodym palaczem i myślisz o rzuceniu nałogu, zainteresuj się najnowszą kampanią Komisji Europejskiej – Eks palacze, nikt ich nie zatrzyma. Na stronie poświęconej kampanii można znaleźć praktyczne porady na temat rzucania nałogu oraz innowacyjne narzędzie, jakim jest program iCoach. Ta cyfrowa platforma pomaga ci rzucić palenie w takim rytmie, jaki najbardziej ci odpowiada. Aplikacja jest darmowa i dostępna w 23 językach urzędowych UE. Analizuje ona przyzwyczajenia palaczy i codziennie udziela im indywidualnych porad.

Wiele państw stworzyło również infolinie i internetowe ośrodki wsparcia, które mogą pomóc ci uwolnić się od tytoniowego nałogu. 

 

Przeprowadź kampanię w swoim otoczeniu

Z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa (przypadającego zawsze 31 maja) realizuje się inicjatywy i organizuje imprezy mające pogłębić świadomość straszliwych skutków, jakie powoduje palenie w tytoniu - zgonów i chorób. Dostępne są materiały do prowadzenia kampanii, dzięki którym możesz przyczynić się do walki z nałogiem tytoniowym.

 

Palenie a przepisy

Unia Europejska zaleca, by minimalny wiek, od którego można kupować papierosy, wynosił 18 lat. Obecnie 21 z 27 krajów członkowskich stosuje ten próg, jednak w Austrii, we Włoszech, na Malcie oraz w krajach Beneluksu wynosi on nadal tylko 16 lat.

Aby chronić biernych palaczy szereg krajów UE wprowadziło rygorystyczne przepisy, które faktycznie zakazują palenia tytoniu we wszystkich zamkniętych zakładach pracy i miejscach publicznych, w tym w barach i restauracjach.

Stworzona przez partnerstwo Smoke Free mapa obszarów wolnych od tytoniu ukazuje, jak wdrażane są przepisy antynikotynowe w poszczególnych krajach europejskich.