Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Chcesz się napić? Przemyśl to jeszcze

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Czy wiesz, że Europa jest regionem, którego mieszkańcy spożywają statystycznie najwięcej alkoholu? Dowiedz się, dlaczego warto ograniczyć spożywanie alkoholu, czy też w ogóle z niego zrezygnować.

Alkohol to drugi największy czynnik ryzyka w zakresie problemów zdrowotnych w Europie, przy czym w szczególnym stopniu ryzyko to dotyczy ludzi młodych. Każdego roku w całej Europie ponad 55 tys. osób w wieku 12-29 lat umiera z przyczyn związanych z alkoholem.

 

Znaj swoje możliwości

W dwóch trzecich europejskich krajów piwo i wino kupować można dopiero w wieku 18 lat. W jednej piątej krajów próg ten wynosi 16 lat. W trzech krajach nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jedynie nieco ponad jedna czwarta obywateli UE jest w stanie podać, ile alkoholu można wypić, jeśli zamierza się usiąść za kółkiem – choć we wszystkich krajach obowiązują jakieś ograniczenia w tym zakresie. Są nawet kraje, w których można zostać ukaranym za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu.

POROZMAWIAJMY O ALKOHOLU to strona zawierająca ogromną ilość informacji i ciekawostek. Przedstawiono na niej fakty na temat alkoholu, m.in. w jaki sposób wpływa on na młodych ludzi oraz jakie przepisy należy znać. Wiedza ta pomoże ci podejmować samodzielne decyzje w sprawie alkoholu. Dalszych informacji możesz szukać także w ministerstwie zdrowia, agencji zdrowia publicznego oraz najbliższym ośrodku informacyjnym dla młodzieży.

 

Aktywnie pomóż innym w podejmowaniu świadomych wyborów

Sieć Alcohol Policy Youth jest otwarta dla wszystkich organizacji i klubów, które pragną działać na rzecz ograniczenia szkodliwych konsekwencji spożywania alkoholu, i które nie są sponsorowane przez producentów alkoholi.

Misją sieci jest mobilizowanie młodych ludzi w całej Europie, pogłębianie świadomości w zakresie zagadnień związanych z alkoholem oraz propagowanie lepszej polityki w sprawie alkoholu na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  Oferuje ona również szkolenia, materiały i wskazówki pomagające w realizacji projektów dotyczących problemów związanych z alkoholem.

Active - trzeźwość, przyjaźń i pokój, to europejska organizacja młodzieżowa skupiająca ponad 500 grup młodzieżowych i 25 tys. młodych ludzi, którzy zdecydowali się żyć w trzeźwości. Propagują oni bezalkoholowy styl życia, oferując alternatywę tym, którzy nie akceptują alkoholu jako naturalnego elementu naszej kultury. Active” organizuje seminaria, kursy szkoleniowe i spotkania młodzieży. Prowadzi też działalność społeczną oraz działania polityczne na rzecz  tworzenia środowisk wolnych do alkoholu i narkotyków.

Jeśli pragniesz przeprowadzić swoją własną kampanię, globalna Fundacja Drug-free World oferuje darmowe materiały i zestawy informacyjne, takie jak broszura „Prawda o alkoholu”.

Unijny  program „Młodzież w działaniu” zapewnia wsparcie dla wymian młodzieży oraz inicjatyw młodzieżowych, także tych skoncentrowanych an promowaniu zdrowego trybu życia.