Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Bądź zdrowy – bądź sobą the EU and Youth Health

A picture
© shutterstock.com - iko
Inicjatywy UE w zakresie zdrowia młodzieży pomagają władzom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom podejmować działania na rzecz poprawy zdrowia twojego i twoich przyjaciół. Nadszedł jednak czas, byś także ty zaangażował się w ten proces i zaczął podejmować odpowiedzialne wybory w kwestii stylu życia.

Zajęcie się przez UE kwestią zdrowia młodych ludzi stanowi istotny element europejskiej strategii zdrowia. Czemu by się tym nie zainteresować? To przecież właśnie ty sam możesz najlepiej zadbać o swoje zdrowie!

 

Unijna inicjatywa na rzecz zdrowia młodzieży

W 2008 r. Rada UE przyjęła rezolucję w sprawie zdrowia i dobrej kondycji młodych ludzi, w której podkreślono znaczenie propagowania zdrowego trybu życia i dobrej kondycji wśród młodych ludzi w Europie.

W 2009 r. Komisja Europejska zainicjowała inicjatywę na rzecz zdrowia młodzieży, której głównym celem było zaangażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne dotyczące ich zdrowia oraz przekonanie zainteresowanych podmiotów do działań w tej dziedzinie. Podczas konferencji Bądź zdrowy bądź sobą, zorganizowanej wraz z Europejskim Forum Młodzieży sporządzono plan działań w obszarze zdrowia, przewidujący działania mające propagować wśród młodych ludzi zdrowy tryb życia.

 

Działania związane z unijną inicjatywą na rzecz zdrowia młodzieży

Komisja podejmuje różne działania w kwestiach zdrowotnych. Najważniejsze z nich to:

Zdrowie-UE w części poświęconej młodzieży zawiera informacje na temat aspektów i działań związanych ze zdrowiem w Europie i poza nią oraz o unijnych programach w dziedzinie zdrowia publicznego.

 Unijna karta ubezpieczenia zdrowotnego
 zaoszczędzi ci czasu, pieniędzy i kłopotów w razie choroby lub wypadku za granicą.

Strona internetowa część strony internetowej WHO poświęcona zdrowiu dzieci ostrzega młodych ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów, uprawiania seksu bez zabezpieczenia bądź stosowania przemocy.

 

Podejście UE do kwestii zdrowia m³odzie¿y

Wiele problemów zdrowotnych, które młodzi ludzie odczują dopiero w przyszłości – choroby układu krążenia, cukrzyca, udary, nowotwory i zaburzenia psychiczne – ma swoje korzenie w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Dlatego też w kontekście młodych ludzi zdrowie należy rozpatrywać w najszerszym tego słowa znaczeniu, zgodnie z definicją zdrowia WHO: „Zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności”.

W UE przyjęto, że pojęcie zdrowia młodych ludzi obejmuje także kondycję fizyczną, stan psychiczny, relacje z innymi ludźmi i możliwości, jakie oferuje im otoczenie (np. możliwość nauki i zdobywania nowych informacji, oferty spędzania wolnego czasu, środowisko fizyczne).

 

 

 

 

 

Opublikowane: pt., 12/07/2013 - 15:17


Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie