Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Kampen mot fetma bland unga

© shutterstock.com - Ariwasabi
Fetman ökar och det kan få katastrofala följder för folkhälsan. Vår livsstil är en av de viktigaste orsakerna. Vad gör EU?

En oroande trend

Fetma bland unga har mer än tredubblats i många europeiska länder sedan 1980-talet. Enligt WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (Cosi) var omkring en tredjedel av 6–9-åringarna i EU överviktiga eller feta år 2010, jämfört med en fjärdedel 2008. Det finns en stark koppling mellan fetma och dålig hälsa och psykosociala problem senare i livet, bland annat hjärt–kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer.

 

Några av anledningarna är

  • mer snabbmat och sockerhaltiga drycker
  • fler måltider utanför hemmet (ofta på grund av föräldrarnas längre arbetstider), med mer processade livsmedel som ofta säljs i stora portioner
  • mindre hemlagad mat.

 

Dessutom tenderar ungdomar – särskilt flickor – att bli mindre fysiskt aktiva mellan 11 och 15. De sitter mer framför datorn och tv:n, vilket också ökar risken för olika sjukdomar.

 

EU vill motverka barnfetman

EU:s handlingsplan mot barnfetma 2014–2020 ska fastställa prioriteringar och följa utvecklingen. EU-kommissionen antog 2007 ett policydokument med en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma. Strategin går ut på att informera allmänheten, få livsmedelsindustrin att tillverka nyttigare mat och främja fysisk aktivitet och forskning om kost.

 

Målet är att främja en hälsosammare kost och aktiv livsstil för alla, och att stoppa ökningen av övervikt och fetma bland ungdomar senast 2020. Ett sätt är att förbättra skolans idrottsundervisning. Strategin tar hänsyn till behoven hos olika målgrupper, bland annat fattigare personer med sämre förutsättningar.

 

Länkar

Förebygga fetma genom europeiska nätverk (Open)

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa

Publicerad: Tor, 26/11/2015 - 11:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!