Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Αντιμετώπιση της νεανικής παχυσαρκίας

© shutterstock.com - Ariwasabi
Ο αριθμός των παχυσάρκων αυξάνεται και αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία. Ο τρόπος ζωής είναι ένας από τους βασικούς λόγους αύξησης της παχυσαρκίας. Τι κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει την κατάσταση;

Μια ανησυχητική τάση

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η νεανική παχυσαρκία έχει υπερτριπλασιαστεί. Σύμφωνα με στοιχεία της πρωτοβουλίας «Childhood Obesity Surveillance Initiative» (COSI) του ΠΟΥ, το ένα τρίτο περίπου των παιδιών ηλικίας 6-9 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2010, ενώ αυτό ίσχυε για το ένα τέταρτο των παιδιών της ηλικίας αυτής το 2008. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και την κακή υγεία αλλά και την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε μεγαλύτερες ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών ασθενειών, του διαβήτη τύπου 2 και του καρκίνου.

 

Οι λόγοι που εξηγούν την τάση αυτή είναι μεταξύ άλλων:

  • η αύξηση της κατανάλωσης γευμάτων τύπου φαστ φουντ και ζαχαρούχων ποτών
  • η αύξηση της κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων (συχνά εξαιτίας των πολλών ωρών εργασίας των γονέων) με περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία συχνά πωλούνται σε μεγάλες μερίδες
  • το λιγότερο συχνό μαγείρεμα στο σπίτι.

 

Επίσης, οι νέοι, ιδίως τα κορίτσια, τείνουν να ασκούνται λιγότερο στις ηλικίες μεταξύ 11 και 15 ετών. Η κατανάλωση περισσότερου χρόνου στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση εντείνει την καθιστική ζωή, η οποία από μόνη της προδιαθέτει για την εμφάνιση διάφορων ασθενειών.

 

Καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας - Η δράση της ΕΕ

Το Σχέδιο Δράσης 2014-2020 της ΕΕ για την Παιδική Παχυσαρκία έχει σχεδιαστεί με στόχο τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα αυτό. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα σημαντικό έγγραφο πολιτικής, στο οποίο καθορίζει μια ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά τη διατροφή και τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.  Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παροχή ενημέρωσης, τον έλεγχο της βιομηχανίας τροφίμων και την προώθηση της έρευνας στους τομείς της διατροφής και της σωματικής άσκησης.

 

Στόχος είναι η προώθηση μιας πιο υγιεινής διατροφής και ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση του αριθμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων νέων έως το 2020. Ένας τρόπος είναι να βελτιωθεί η σωματική άσκηση. Η παραπάνω στρατηγική λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευκατάστατων ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόληψη της παχυσαρκίας μέσω ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου (OPEN)

Πλατφόρμα δράσης της ΕΕ στους τομείς της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της υγείας

Δημοσιεύθηκε: Πε, 26/11/2015 - 10:44


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!