Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Boj proti obezitě dětí a mládeže

© shutterstock.com - Ariwasabi
Obezita se šíří jako lavina a může mít nedozírné zdravotní následky. Jedním z hlavních důvodů je špatný životní styl. Co EU dělá, aby tento trend zvrátila?

Znepokojivý vývoj

Od osmdesátých let minulého století byl v mnoha zemích zaznamenán více než trojnásobný nárůst obezity dětí a mládeže.  Podle odhadů iniciativy pro sledování obezity u dětí (COSI) Světové zdravotnické organizace trpěla v roce 2010 v EU nadváhou nebo obezitou přibližně třetina dětí ve věku 6–9 let, přičemž v roce 2008 to byla pouze čtvrtina! Existuje jasná spojitost mezi obezitou a špatným zdravotním stavem a psychosociálními problémy v pozdějším věku, včetně chorob oběhové soustavy, cukrovky 2. typu a rakoviny.

 

Mezi příčiny nárůstu obezity patří:

  • častější stravování ve fastfoodech a pití sladkých nápojů
  • častější stravování mimo domov (nezřídka kvůli dlouhé pracovní době rodičů), což vede k vyšší konzumaci zpracovaných potravin, které se navíc často prodávají ve velkých porcích
  • skutečnost, že se méně vaří doma.

 

Navíc mají mladí lidé, zejména pak dívky, tendenci být ve věku 11–15 let méně fyzicky aktivní. Prodlužuje se doba strávená online nebo sledováním televize, což vede k sedavému životnímu stylu, který sám o sobě zvyšuje náchylnost k různým chorobám.

 

Boj proti obezitě dětí a mládeže – opatření EU

Cílem akčního plánu EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020 je stanovit priority a sledovat dosažený pokrok. V roce 2007 přijala Evropská komise klíčový politický dokument, v němž je navržena evropská strategie týkající se výživy a zdravotních problémů způsobených nadváhou a obezitou. Součástí strategie je mimo jiné poskytování informací veřejnosti, dohled nad potravinářským průmyslem a podpora výzkumu v oblasti výživy a pohybové aktivity.

 

Cílem je propagovat v celé populaci zdravější jídelníček a aktivní životní styl a zastavit nárůst výskytu nadváhy a obezity dětí a mládeže do roku 2020. Toho lze dosáhnout například posílením role tělesné výchovy. Strategie zohledňuje potřeby různých cílových skupin, včetně nízkopříjmové části populace s omezenými příležitostmi.

 

Související internetové odkazy

Prevence obezity díky evropské síti (OPEN)

Platforma EU pro opatření v oblasti výživy, fyzické aktivity a zdraví

Zveřejněno: čt, 26/11/2015 - 10:37


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz