Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hiv och aids

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths
Cirka 2,3 miljoner människor i WHO:s Europaregion levde med hiv i slutet av 2011. Vad kan du själv göra mot hiv?

Hiv-viruset angriper ditt immunsystem så att din kropp får svårare att bekämpa andra virus-, bakterie- och svampinfektioner. Utan behandling försvagas immunsystemet gradvis och man kan utveckla aids – en kronisk och dödlig sjukdom. Hiv kan spridas genom sex, via blodet eller från mor till barn vid graviditet, förlossning eller amning.

 

Världsaidsdagen

Varje år den 1 december samlar Världsaidsdagen folk från hela världen för att informera om hiv och aids och visa internationell solidaritet för de drabbade. Det här är en möjlighet att sprida kunskap och uppmuntra arbetet med förebyggande åtgärder och vård. Mellan 2011 och 2015 har Världsaidsdagen en nollvision som tema: inga nya hivfall, inga dödsfall i aids och ingen diskriminering.

Men du kan faktiskt stödja Världsaidsdagen året runt – ta reda på fakta om hiv och använd kunskapen till att skydda dig själv och andra. Gå in på worldaidsday.org så får du massor med tips på vad du kan göra.

 

Sök bidrag för ditt projekt

MTV:s stiftelse Staying Alive stöder lokala projekt där ungdomar bekämpar hiv på innovativa sätt.

En ny ansökningsomgång kommer troligen i mitten av 2014.

 

Gå en kurs

Internationella ungdomskoalitionen mot hiv och aids erbjuder sina medlemmar gratis e-kurser i projektledning, politiskt arbete, att söka pengar och skriva bidragsansökningar samt förberedelser för den internationella aidskonferensen.

Det hålls i regel en kurs per månad med 20–25 deltagare som väljs ut efter erfarenheter i hiv- och aidsfrågor, engagemang för att sprida sina kunskaper till andra, var de kommer ifrån och efter kön. Unga som själva lever med hiv eller hör till en marginaliserad grupp har företräde. Sista ansökningsdag till kurserna hittar du i kursplaneringen.