Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mõtle järele, enne kui jood

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Kas teadsid, et Euroopas on maailma suurim alkoholi tarbimine elaniku kohta? Tutvu teabega ning vaata, kas sina ja sinu sõbrad võiksid juua vähem või üldse mitte.

Alkohol on teiseks suurim terviseoht Euroopas ning noortel on seoses selle probleemiga ebaproportsionaalselt suur osa. Igal aastal sureb Euroopas alkoholi tõttu üle 55 000 noore inimese vanuses 15–19 eluaastat.

 

Tunne oma piire

Kahes kolmandikus Euroopa riikides on kehtestatud õlle ja veini ostmisel vanusepiiranguks 18 eluaastat ja ühes viiendikus 16 eluaastat. Kolmes riigis ei ole alkoholi ostmisel üldse vanusepiirangut. Ainult natuke üle veerandi ELi kodanikest teab kui suure alkoholisisaldusega veres tohib veel autorooli istuda, kuigi kõigis riikides on mingil moel kehtestatud piirangud auto juhtimiseks alkoholi tarbinuna. Võite saada trahvi isegi siis kui sõidate purjus olles jalgrattaga.

 

Veebisait TALK ABOUT ALCOHOL on koht, kust leidub suurel hulgal huvitavat teavet. Sealt leiad fakte selle kohta, mis alkohol on, kuidas ta mõjub noortele ning milliseid seadusi tuleb tunda. See aitab sul teha oma otsused alkoholisuhtes. Täiendavat teavet võid saada ka oma liikmesriigi tervishoiuministeeriumilt, terviseametilt või noorte teabekeskuselt.

 

Asu tegutsema, et aidata ka teistel teha teabele tuginevaid otsuseid

alkoholipoliitika noortevõrgustik APYN on avatud kõigile sellistele noorteorganisatsioonidele ja klubidele, kes soovivad töötada alkoholi kahjulike tagajärgede vähendamise nimel ning keda ei sponsoreeri alkoholitööstus.

Võrgustiku ülesanne on mobiliseerida noori kõikjal Euroopas, et suurendada alkoholialast teadlikkust ning saada parema kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise tasandi alkoholipoliitika kaitsjaks. APYN pakub ka koolitust, vahendeid ja nõuandeid selle kohta, kuidas viia ellu oma alkoholiteemalist projekti.

 

Euroopa noorteorganisatsiooni Active, mille põhimõtted on kainus, sõprus ja rahu, kuulub üle 500 noorterühma ja 25 000 noort, kes on otsustanud elada ilma alkoholita. Nad edendavad alkoholivaba elulaadi, pakkudes alternatiivi nende jaoks, kes ei pea alkoholi kultuuri loomulikus osaks. Organisatsioon korraldab seminare, koolituskursusi, noortekohtumisi ja ühiskondlikke üritusi ning teeb poliitilist tööd, et soodustada alkoholi- ja uimastivaba keskkonna loomist.

Kui soovid ise algatada kampaania, siis saad saidi Foundation for a Drug-free World vahendusel tasuta materjali ja teabekomplekte, nagu brošüüri „Tõde alkoholi kohta” (“The truth about alcohol”).

ELi noorteprogramm pakub tuge noortevahetuste ja noortealgatuste puhul ning keskendub samuti tervislikule eluviisile.