Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Zvažte, jestli si opravdu dáte skleničku

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Věděli jste, že nejvíce alkoholu na osobu se konzumuje právě v Evropě? Přečtěte si, proč uděláte lépe, když budete vy i vaši přátelé pít méně nebo se alkoholu budete vyhýbat úplně..

 V Evropě se alkohol druhým nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro zdravotní problémy, přičemž mladých se tento problém týká několikanásobně více než ostatních.  Z důvodů souvisejících s alkoholem umírá v Evropě každoročně 55 000 lidí ve věku 15 až 29 let.

 

Znát míru

Ve dvou třetinách evropských zemí je prodej piva a vína povolen od 18 let a v jedné pětině lidem od 16 let. Ve třech zemích neexistuje pro prodej alkoholu žádný věkový limit. Jen o něco více než čtvrtina občanů EU ví, jaký je v jejich zemi maximální limit obsahu alkoholu v krvi pro řízení motorových vozidel – a to i přesto, že ve všech zemí se nějakým způsobem zamezuje řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Někde je dokonce trestné jet pod vlivem alkoholu na kole.

 

Množství informací a další zajímavý materiál najdete na stránkách TALK ABOUT ALCOHOL. Dozvíte se například, co přesně alkohol je, jaký dopad má na mladé lidi a o kterých zákonech byste v této souvislosti měli vědět. Díky těmto informacím se pak budete moci v otázkách týkajících se alkoholu se kvalifikovaně rozhodovat. Další informace vám poskytne vaše ministerstvo zdravotnictví, agentura pro veřejné zdraví nebo nejbližší informační centrum pro mládež.

 

Přispějte k lepší informovanosti mládeže v otázkách týkajících se alkoholu

Mládežnická síť pro politiku vztahující se k problematice alkoholu (APYN) je otevřená všem mládežnickým organizacím, jejichž cílem je omezit negativní důsledky konzumace alkoholu a které nesponzorují výrobci alkoholu a jiné subjekty z tohoto průmyslu.

Tato síť chce mobilizovat mladé lidi v celé Evropě, aby pomohli při zvyšování informovanosti o problematice alkoholu a stali se zastánci lepší politiky ve vztahu k této problematice na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. Síť APYN nabízí také školení, zdroje a poradenství, jak realizovat projekt týkající se problematiky alkoholu.

 

Active – organizace s mottem „Střízlivě, přátelsky, v míru“ sdružuje více než 500 mládežnických skupin a asi 25 000 mladých lidí, kteří se rozhodli pro život bez alkoholu. Propagují abstinenci jako alternativní životní styl pro ty, kteří nepovažují za samozřejmost, že alkohol je součástí naší kultury. Organizace pořádá semináře, vzdělávací kurzy, setkání mládeže a společenské akce a je politicky aktivní v zájmu propagace života bez alkoholu a jiných drog.

Pokud chcete uspořádat svou vlastní kampaň, může pomoci celosvětově působící Nadace pro svět bez drog, která poskytuje bezplatné informační materiály, jako např. brožuru „Jak je to doopravdy s alkoholem“.

Program „Mládež v akci“, který realizuje EU, podporuje mládežnické výměny a iniciativy podporující zdravý životní styl.