Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Prieš įsipildamas alkoholio pamąstyk

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Ar žinojote, kad Europos gyventojai vidutiniškai išgeria daugiau alkoholio negu žmonės, gyvenantys bet kurioje kitoje pasaulio vietoje? Paieškokite informacijos apie alkoholį ir rasite daugybę priežasčių, dėl kurių jums ir jūsų draugams būtų geriau gerti mažiau arba ir visiškai atsisakyti alkoholio.

Alkoholis yra antras pagal dydį rizikos turėti sveikatos problemų veiksnys, ir jaunimui tenka neproporcingai didelė šios naštos dalis. Europoje dėl su alkoholiu susijusių priežasčių kasmet miršta daugiau nei 55 000 15–29 metų žmonių.

 

Žinokite savo ribas

Dviejuose trečdaliuose Europos šalių minimalus amžius, kurio sulaukusiems žmonėms leidžiama parduoti alų ir vyną, yra 18 metų, o penktadalyje šalių šiuos gėrimus gali pirkti ir šešiolikmečiai. Trijose šalyse tokios amžiaus ribos iš viso nėra nustatyta. Tik truputį daugiau kaip ketvirtadalis ES piliečių žino, koks alkoholio kiekis vairuotojo kraujyje leidžiamas pagal jų šalies įstatymus, nors visos šalys taiko vienokius ar kitokius vairavimo išgėrus apribojimus. Galite netgi būti nubaustas už tai, kad išgėręs važiavote dviračiu.

Svetainėje TALK ABOUT ALCOHOL („Pasikalbėkime apie alkoholį“) rasite daug informacijos ir idėjų. Joje pateikiama faktų apie alkoholį, kaip jis veikia jaunimą ir kokius teisės aktus jums būtų pravartu žinoti. Apsilankius šioje svetainėje jums bus lengviau nuspręsti, ką ir kiek gerti. Jūsų šalies sveikatos ministerija, valstybinė sveikatos įstaiga arba artimiausias jaunimo informacijos centras gali suteikti papildomos informacijos.

 

Būkite aktyvūs ir padėkite kitiems gauti informacijos ir apsispręsti

Alkoholio politika besidominčio jaunimo tinklo (angl. Alcohol Policy Youth Network (APYN)) narėmis gali tapti visos jaunimo organizacijos ir klubai, kurie nori darbuotis, kad sušvelnintų pragaištingas alkoholio vartojimo pasekmes, ir kurie nėra finansuojami alkoholio pramonės.

Tinklo tikslas – sutelkti visos Europos jaunimą, kad jis didintų sąmoningumą su alkoholiu susijusiais klausimais ir skatintų tobulinti alkoholio politiką vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. APYN tinklas taip pat siūlo mokymo galimybes, gali suteikti išteklių ir gaires, kaip įgyvendinti jūsų su alkoholio klausimais susijusį projektą.

Europos jaunimo organizacijai Active, kurios šūkis – „Blaivybė, draugystė ir taika“, priklauso daugiau kaip 500 jaunimo grupių – 25 000 jaunuolių, nusprendusių gyventi be alkoholio. Jie propaguoja blaivybę ir siūlo alternatyvą tiems žmonėms, kurie nemano, kad alkoholis yra neatskiriama mūsų kultūros dalis. Ši organizacija rengia seminarus, mokymo kursus, jaunimo susitikimus ir socialinę veiklą. Dirbamas ir politinis darbas, siekiant paskatinti jaunimą gyventi be alkoholio ir narkotikų.

Jei norite patys pradėti kampaniją, pasaulinis fondas  Foundation for a Drug-free World („Pasaulio be narkotikų fondas“) gali jums nemokamai suteikti medžiagos ir informacijos priemonių, pavyzdžiui, knygelę „The truth about alcohol“ („Tiesa apie alkoholį“).

Pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ remiami jaunimo mainai ir jaunimo iniciatyvos, daug dėmesio skiriama ir sveikos gyvensenos propagavimui.