Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Preudarno s pijačo

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Ali veš, da v Evropi popijemo največ alkohola na prebivalca na svetu? Dobro je poznati nekatera dejstva in premisliti, ali ne bi s prijatelji raje pili manj ali sploh nič.

Alkohol je drugi največji dejavnik tveganja za zdravje v Evropi in prizadene nesorazmerno veliko mladih. Zaradi alkohola v Evropi vsako leto posredno ali neposredno umre več kot 55 000 oseb v starosti od 15 do 29 let.

 

Predpisane omejitve

V dveh tretjinah evropskih držav je prepovedano prodajati alkoholne pijače osebam, mlajšim od 18 let, v petini držav osebam, mlajšim od 16 let. V treh državah ne poznajo starostne omejitve za prodajo alkohola. Samo nekaj več kot četrtina državljanov EU ve, kakšne so zakonsko dovoljene količine alkohola za voznike v njihovi državi – čeprav poznajo take omejitve v vseh evropskih državah. Kazni veljajo tudi za pijane kolesarje.

 

Spletišče SPREGOVORIMO O ALKOHOLU (TALK ABOUT ALCOHOL) vsebuje številna zanimiva dejstva, denimo o tem, kaj je alkohol, kako vpliva na mlade in katere predpise je treba poznati. Opremljen s takšnimi dejstvi se boš sam laže odločal. Več boš izvedel tudi na ministrstvu za zdravstvo, agenciji za javno zdravje ali najbližjem informativnem centru za mlade.

 

Ukrepaj tudi sam

Mladinski mreži za politiko v zvezi z alkoholom se lahko pridružijo mladinske organizacije in klubi, ki si prizadevajo zmanjšati škodljive posledice pitja alkohola in ne prejemajo finančne pomoči alkoholne industrije.

Mreža želi mobilizirati mlade v Evropi, da bi opozarjali na probleme v zvezi z alkoholom in se zavzemali za boljšo lokalno, nacionalno in mednarodno politiko v zvezi z alkoholom. Izvajalcem projektov v zvezi z alkoholom ponuja izobraževanje in usposabljanje, gradivo in smernice.

 

Active – treznost, prijateljstvo in mir: ta evropska mladinska organizacija povezuje nekaj več kot 500 mladinskih skupin oziroma 25 000 mladih, ki so se odločili za življenje brez alkoholnih pijač . Ponujajo alternativni način življenja vsem, ki se jim pitje alkohola ne zdi samoumevni del naše kulture. Organizacija pripravlja seminarje, usposabljanja, srečanja in družabne dejavnosti za mlade in se s političnim delom zavzema za življenjsko okolje brez alkohola in drog.

Fundacija za svet brez drog ponuja brezplačno gradivo za kampanje, denimo knjižico Resnica o alkoholu.

Program EU Mladi v akciji podpira mladinske izmenjave in pobude v zvezi z zdravim življenjem in ravnanjem.